Kultuuriteooria tippkeskus on Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu projekt (2008–2015), mille tegevus põhineb varasemal koostööl Tartu Ülikooli kultuuri- ja kommunikatsiooniteaduste keskuses.

Kultuuriteooria tippkeskuse moodustavad kaheksa uurimisrühma: arheoloogia, semiootika, etnoloogia, maastiku-uuringud, folkloristika, religiooniuuringud, kultuurikommunikatsiooni uuringud ja nüüdiskultuuri uuringud. Tippkeskuse aluseks on transdistsiplinaarne ning Tartu ja Tallinna ülikoolide vaheline koostöö. Tippkeskuse juhiks on Tartu Ülikooli arheoloogiaprofessor Valter Lang, kõigi uurimisrühmade juhid ja esindajad osalevad üldiste otsuste tegemisel.

Kultuuriteooria tippkeskuse teadustöö tuumaks on kultuuripraktikate loome ja pärandumise uurimine 11 000-aastase ajaloo vältel, muinasajast tänapäevani. Uurimisrühmade koostöös otsitakse sisulisi kokkupuutepunkte eri distsipliinide vaatenurkade vahel: näiteks muinasaegsed sotsiaalsed ja kultuurilised süsteemid, folkloorne pärand, kaasaegsed argielu praktikad, märgisüsteemide kujunemine ja tõlgitavus, maastikulised ja sotsioloogilised protsessid, meedia ja elulugude uuringud jt.

Kultuuriteooria tippkeskus panustab kultuuri metodoloogilise ja teoreetilise uurimistaseme arendamisse ning kultuuriuurimise jätkusuutlikkusse Eestis. Empiiriliste andmete, teooriate ja analüüsimeetodite kõrvutamise, interdistsiplinaarse keskkonna loomise, koostöö arendamise ning teiste teadusvaldkondade tundmaõppimise kaudu püüeldakse nii erialade sügavama enesemõistmise kui laiemate teoreetiliste mudelite mõtestamise poole.


PROJEKT

TEGEVUS
uudised «
arhiiv «
viidad «

KOOSSEIS