CECT
Projekt on etnoloogiline uurimus protsessist, mille käigus kujundatakse vaimset kultuuripärandit ja vormitakse sellest ühiskondlik-kultuuriline ressurss. Kavas on refleksiivne ja kriitiline analüüs pärandi loomest ning rollist kogukonna aktiveerimisel. Selle teostamiseks vaatleme kultuuripärandi tõlgendusi ja rakendusi neljast aspektist – kultuuripärandi kontseptualiseerimine ja tegevussuuniste kujundamine rahvusvahelisel, riiklikul või kohalikul tasandil; lähiajaloo traumade või vastuoluliste perioodide mälestamine; kultuuripärandi kasutus ressursina taluettevõtluses; lisaks käsitleme ka tõrjutust ja kultuuripärandi raamistuse vaidlustamist. Eestis tehtavatele välitöödele lisanduvad võrdlevad uuringud Lätis ja Venemaal. Tegemist on uuendusliku ja interdistsiplinaarse uurimusega, mis põhineb mitmekülgsel koostööl ning vaatleb komplitseeritud ühiskondlik-kultuurilist valdkonda eesmärgiga teha ettepanekuid kultuuripoliitika kujundajatele.

Uurimisrühma juht:
      › Art Leete, professor, PhD

Uurimisrühma liikmed:
     
      Aet Annist, PhD
      › Ester Bardone, teadur, PhD
      Toomas Gross, vanemteadur (0,2), PhD
 
    Kristi Grünberg, doktorant
      › Kirsti Jõesalu, teadur, MA
      › Liisi Jääts, doktorant
      › Maarja Kaaristo, teadur (0,2), MA
      › Piret Koosa, doktorant
      › Kristin Kuutma, professor, PhD
      › Ene Kõresaar, dotsent, PhD
      › Marleen Metslaid, doktorant
      › Liivo Niglas, teadur, MA
      › Laura Siragusa, järeldoktor, PhD
      › Terje Toomistu, doktorant
      › Eva Toulouze, teadur (0,5), PhD
     
Laur Vallikivi, teadur, PhD 
      › Aimar Ventsel, vanemteadur, PhD 


Asutus:
Kontakt:
      › Sille Vadi, referent
      › Postiaadress:
           Ülikooli 16
           Tartu 50090
      › Telefon: 737 5654
      › E-mail: sille.vadi@ut.ee
      › Koduleht


PROJEKT

TEGEVUS
arhiiv «
viidad «

KOOSSEIS
etnoloogia «