CECT
Projekt mõtestab folkloori kui pärimuspõhist loovat praktikat, mis on tihedalt seotud ühiskondliku ja kommunikatiivse kontekstiga, ja uurib seda nii indiviidi kui kollektiivi tasandil. Tähelepanu keskmes on ühiskondliku tegelikkuse konstrueerimine folklooris, üksikisiku ja traditsiooni suhe, žanrilise väljenduse dünaamika ja intertekstuaalsed suhted, alternatiivsed (autoritaarsust õõnestavad) diskursused ning rahvausund kui uskumuste võrgustik. Teiseks uuritakse folkloristlike teadmiste loomet ning käsitletakse kriitiliselt selles rakendatud analüütilisi võtteid ja teoreetilisi mõisteid, arendades neid distsipliinide vahelises dialoogis. Kolmandaks uuritakse folkloristika ajalugu ühiskondlikus ja ideoloogilises kontekstis. Põhilised uurimisalad hõlmavad Eestit ja siinseid etnilisi vähemusi, läänemeresoome jt soomeugri kultuure, Inglismaad, samuti Indiat ja sealseid põlisrahvaid.

Uurimisrühma juht:
      › Ülo Valk, professor, PhD

Uurimisrühma liikmed:
    
      › Madis Arukask, vanemteadur (0,5), teadur (0,25), dotsent (0,25), PhD 
      › Anastasiya Astapova, doktorant
      › Tiiu Jaago, dotsent, PhD 
      › Paul Hagu, emeriitdotsent, PhD
      › Reet Hiiemäe, doktorant
      › Risto Järv, dotsent (0,2), PhD
      › Mairi Kaasik, projekti assistent, MA
      › Katre Kikas, doktorant
      › Kristel Kivari, doktorant, nooremteadur (0,5)
      › Kaisa Kulasalu, doktorant
      › Helen Kästik, doktorant
      › Liilia Laaneman, referent
      › Margaret Lyngdoh, doktorant
      › Merili Metsvahi, vanemteadur, PhD
      › Toomas Pajula, doktorant
      › Maili Pilt, doktorant, raamatukoguspetsialist (0,5)
      › Reeli Reinaus, projekti assistent (0,5), MA
      › Mari-Ann Remmel, doktorant
      › Jonathan Roper, vanemteadur, PhD
      › Elo-Hanna Seljamaa, teadur, PhD (lapsehoolduspuhkusel)
      › Irina Sadovina, doktorant
      › Tiina Sepp, nooremteadur (0,5), PhD
      › Pihla Maria Siim, doktorant, assistent
      › Siim Sorokin, doktorant
      › Kärri Toomeos-Orglaan, doktorant, projekti assistent (0,8)
      › Olga Troshkina, doktorant
      › Astrid Tuisk, doktorant
      › Marat Viires, kujundaja-küljendaja (0,2)
      › Ergo-Hart Västrik, dotsent, PhD

Asutus:
Kontakt:
    Liilia Laaneman, referent
      › Postiaadress:
           Ülikooli 18
           Tartu 50090
      › E-mail: liilia.laaneman@ut.ee
      › Koduleht


PROJEKT

TEGEVUS
arhiiv «
viidad «

KOOSSEIS
folkloristika «