CECT
Projekti peamine eesmärk on analüüsida ruumilisuse, tekstuaalsuse ja rahvuse “rändavaid mõisteid” kultuurilise tähendusloome seisukohalt. Tähendusloome funktsionaalse “kohana” näeme me kultuuriruumi (culturescape) kui kollektiivse tähenduseloome praktikate võrgustikke, mis hõlmavad kollektiivsete tähenduste loomist, levitamist, kasutamist ja hoidmist ühiskonnas. Me loodame välja selgitada, kuidas uued ja vanad tähenduseloome mudelid vastastikuseid positsioone kultuuriruumi muutumise käigus mõjutavad. Samuti kavatseme me integreerida erinevad distsiplinaarsed lähenemised üheks epistemoloogiliseks strateegiaks, mis selgitaks nende kultuurisõlteliste tähendusloome protsesside loomust, mis argielus igapäevaselt toimivad ja tänu millele inimesed asju ja sündmusi kollektiivsete tähenduste vahendusel kogevad.

Uurimisrühma juht:
     › Hannes Palang, professor (0,1), vanemteadur (0,9), PhD

Uurimisrühma liikmed:
  
    › Michael Amundsen, doktorant
    › Aet Annist, järeldoktor, PhD
    › Carlo A. Cubero, dotsent, PhD   
    › Karin Dean, vanemteadur (0,7), PhD (lapsepuhkusel)
    › Ester Eggert, doktorant 

    › Jaanika Hunt, doktorant
    › Indrek Ibrus, järeldoktor, PhD
    › Krista Karro, doktorant, assistent
    › Kadri Kasemets, teadur, PhD
    › Siobhan Kattago, dotsent (0,5), PhD
    › Franz Krause, järeldoktor, PhD
    › Marju Kõivupuu, vanemteadur, PhD    
    › Patrick Laviolette, professor, PhD
    › Anna Mossolova, doktorant
    › Leenu Nigu, doktorant

    › Tarmo Pikner, teadur, PhD   
    › Anu Printsmann, teadur, MSc
    › Vahur Puik, doktorant
    › Triinu Püvi, doktorant

    › Rein Raud, vanemteadur (0,5), PhD
    › Hugo Reinert, vanemteadur, PhD
    › Kati Soonvald, doktorant
    › Marek Tamm, dotsent (0,5), PhD
    › Kristiina Tiideberg, doktorant
    › Tauri Tuvikene, teadur
    › Tõnu Viik, professor, PhD
  
    
Asutus:
Kontakt:
      › Riina Trofimova, koordinaator
      › Postiaadress:
          Uus-Sadama 5
          Tallinn 10120
      › E-post: riina@ehi.ee
      › Telefon: 6199 555
      › Fax: 6199 530
PROJEKT

TEGEVUS
arhiiv «
viidad «

KOOSSEIS
maastiku-uuringud «