CECT
Projekti peamine eesmärk on analüüsida ruumilisuse, tekstuaalsuse ja rahvuse “rändavaid mõisteid” kultuurilise tähendusloome seisukohalt. Tähendusloome funktsionaalse “kohana” näeme me kultuuriruumi (culturescape) kui kollektiivse tähenduseloome praktikate võrgustikke, mis hõlmavad kollektiivsete tähenduste loomist, levitamist, kasutamist ja hoidmist ühiskonnas. Me loodame välja selgitada, kuidas uued ja vanad tähenduseloome mudelid vastastikuseid positsioone kultuuriruumi muutumise käigus mõjutavad. Samuti kavatseme me integreerida erinevad distsiplinaarsed lähenemised üheks epistemoloogiliseks strateegiaks, mis selgitaks nende kultuurisõlteliste tähendusloome protsesside loomust, mis argielus igapäevaselt toimivad ja tänu millele inimesed asju ja sündmusi kollektiivsete tähenduste vahendusel kogevad.


Uurimisrühma juht:
    › Raili Nugin, teadur, PhD

Uurimisrühma liikmed:
   
    › Anu Kannike, teadur (0,5), toimetaja (0,5), PhD
    › Laur Lilleoja, doktorant, teadusassistent
    › Maaris Raudsepp, vanemteadur (0,5), PhD
    › Marko Sõmer, doktorant, teadusassistent
    › Indrek Tart, vanemteadur, PhD

 
Asutus:
Kontakt:
      › Riina Trofimova, koordinaator
      › Postiaadress:
          Uus-Sadama 5
          Tallinn 10120
      › E-post: riina@ehi.ee
      › Telefon: 6199 555
      › Fax: 6199 530

PROJEKT

TEGEVUS
arhiiv «
viidad «

KOOSSEIS
nüüdiskultuuriuuringud «