CECT
Uurimisteema raames käsitletakse tänapäeva Eesti religioosset olukorda ja selle ajaloolisi tekkepõhjuseid. Eesti on näide äärmiselt sekulariseerunud Euroopa riigist. Sekulariseerumisena käsitletakse religioossuse institutsionaliseerituse vähenemist (deinstitutsionaliseerumist) ja kristlike praktikate ning uskumuste taandumist (dekristianiseerumist). Kombineeritakse sotsiaalajaloo, kultuuriantropoloogia ning kaasaegseid tekstianalüüsi meetodeid religiooniloo ning sotsiaalteaduste meetodeid (peamiselt kvalitatiivseid) tänapäeva religiooni uurimisel. Uuenduslik on religioossuse erinevate väljendusvormide analüüs üheks tervikuks seostatuna. Uurimisteema tulemusena avarduvad arusaamad religiooni kohast ühiskondlikes ja kultuurilistes protsessides Euroopas (Eesti kui äärmusliku juhtumi näitel) uusajast tänaseni.


Uurimisrühma juht:
      › Riho Altnurme, professor, PhD

Uurimisrühma liikmed:
      › Toomas Abiline, doktorant    
      › Lea Altnurme, vanemteadur, PhD
      › Liina Eek, doktorant
      › Tiina-Erika Friedenthal, doktorant
      › Ursula Haava, doktorant
      › Roland Karo, teadur, PhD
      › Anne Kull, teadur, PhD
      › Marju Lepajõe, lektor, MA
      › Lauri Liiders, doktorant
      › Piret Lotman, PhD
      › Marita Paas, doktorant
      › Irina Paert, vanemteadur, PhD
      › Indrek Peedu, doktorant
      › Indrek Pekko, doktorant
      › Urmas Petti, dotsent (0,75), PhD
      › Atko-Sulhan Remmel, teadur (0,5), PhD
      › Ain Riistan, teadur (0,5), PhD
      › Ringo Ringvee, PhD
      › Priit Rohtmets, teadur (0,5), PhD
      › Olga Schihalejev, dotsent (0,75), PhD
      › Toomas Schvak, doktorant
      › Andrei Sõtšov, PhD
      › Marko Uibu, doktorant
      › Aira Võsa, raamatukoguhoidja (0,3), PhD

Asutus:
      › Tartu ülikool, Usuteaduskond

Kontakt:
      › Riho Altnurme, uurimisrühma juht   
      › Postiaadress:
          Ülikooli 18
          Tartu 50090
     › Telefon: 737 5962
     › E-post: riho.altnurme@ut.ee
PROJEKT

TEGEVUS
arhiiv «
viidad «

KOOSSEIS
religiooniuuringud «