CECT
Projekti ülesandeks on autokommunikatsiooni ja enesekirjeldusmehhanismidega seotud nähtuste analüüs ja modelleerimine semiootilistes süsteemides. Neiks on (1) enesemudelite roll süsteemi terviklikkuse tagamisel; (2) enesekirjelduse roll konfliktide allikana. Projekti innovatiivsus seisneb kultuurisemiootika mudelite laiendamises bio- ja ökosemiootiliste aspektide kaasamise kaudu, mis võimaldab mitmeid kultuurikonflikte ja kultuuri tasakaalu mehhanisme sügavamalt mõista ning vastavaid nähtusi paremini seletada. Ülesannet lahendatakse rea konkreetsete uurimisküsimuste kaudu, milleks on (a) autokommunikatsiooni tüpoloogia intersemiootilise tõlkeprotsessi mudeleis; (b) Lotmani ja Uexkülli kommunikatsioonimudelite süntees; (c) autometakirjelduste analüüs kunstitekstides; (d) nimetamisega seotud enesekirjelduste tüpoloogia; (d) bio- ja kultuurisemiootika süntees hübriidsete objektide uurimisel looduskirjanduse näitel; (e) võimusuhted ja poliitiline kommunikatsioon biopoliitika näitel.


Uurimisrühma juht:
     › Kalevi Kull, professor, PhD

Uurimisrühma liikmed:
      › Irina Avramets, lektor (0,5) PhD
      › Tyler James Bennett, doktorant
      › Olga Bogdanova, doktorant, projektijuht
      › Taras Boyko, doktorant
      › Remo Gramigna, doktorant
      › Jonathan Grant Griffin, doktorant
      › Jelena Grigorjeva, vanemteadur (0,3), PhD
      › Claudio Julio Rodriguez Higuera, doktorant
      › Viivian Jõemets, teadur, PhD
      › Kaie Kotov, doktorant, projektijuhiabi (0,9) (lapsehoolduspuhkusel)
      › Eva Lepik, raamatukoguhoidja (0,75)
      › Kati Lindström, teadur (0,1), PhD 
      › Lauri Linask, doktorant
      › Terje Loogus, lektor (0,5), teadur (0,5), PhD
      › Mihhail Lotman, vanemteadur (0,625), PhD
      › Mari-Liis Madisson, doktorant
      › Riin Magnus, doktorant, teadur (0,5), PhD
      › Timo Maran, vanemteadur, PhD
      › Rauno Thomas Moss, doktorant, assistent
      › Nelly Mäekivi, doktorant
      › Gleb Netchvolodov, doktorant
      › Mari Niitra, doktorant
      › Maarja Ojamaa, doktorant
      › Carlos Andres Perez Hernandez, doktorant
      › Ott Puumeister, doktorant
      › Tanel Pern, doktorant
      › Tuuli Pern, doktorant
      › Tatjana Pilipoveca, doktorant
      › Tiina Põllu, doktorant
      › Ülle Pärli, dotsent, PhD
      › Katre Pärn, nooremteadur
      › Anti Randviir, vanemteadur, PhD
      › Silver Rattasepp, doktorant, nooremteadur (0,5)
      › Kristi Raudmäe, doktorant
      › Tiit Remm, doktorant, nooremteadur
      › Silvi Salupere, lektor (0,5), toimetaja (0,5)
      › Montana Jean Salvoni, doktorant
      › Liina Sieberk, doktorant
      › Ene-Reet Soovik, toimetaja (0,5)
      › Elin Sütiste, teadur, PhD
      › Peeter Torop, professor, PhD
      › Kadri Tüür, doktorant
      › Ulvi Urm, koordinaator (0,2)
      › Kristin Vaik, doktorant
      › Andreas Ventsel, vanemteadur, PhD
      › Davide Weible, doktorant


Asutus:
Kontakt:
      › Ulvi Urm, koordinaator
      › Postiaadress:
           Jakobi 2 - 317
           Tartu 50410
      › Telefon: 737 5933
      E-mail: ulvi.urm@ut.ee
      › Koduleht


PROJEKT

TEGEVUS
arhiiv «
viidad «

KOOSSEIS
semiootika «