CECT
Kontakt:

› Aadress:
Ülikooli 16-108
Tartu 51003
› Telefon: 7 376 534
› Fax: 7 376 257
› E-post: cect@ut.ee

› Juht: professor Valter Lang
› Telefon: 7 375 340
› E-post: valter.lang@ut.ee

› Projektijuht: Monika Tasa
› Telefon: 7 376 534
› E-post: monika.tasa@ut.ee


Kultuuriteooria Tippkeskuse koosneb kaheksast uurimisrühmast: arheoloogia, semiootika, etnoloogia, maastiku-uuringute, folkloristika, religiooniuuringute, kultuurikommunikatsiooni ja nüüdiskultuuri uurimisrühmad. Rühmade uurimisprojektid on:

Kultuurimuutused: tähendusloome teoreetilised väljad ja mehhanismid
vastutav täitja: Hannes Palang
kontakt: palang@tlu.ee

Kultuurimuutused: tähendusloome teoreetilised väljad ja mehhanismid
vastutav täitja: Raili Nugin
kontakt: raili.nugin@tlu.ee

Sotsiaalse ja personaalse aja kiirenemine infoühiskonnas: vahendatud kommunikatsiooni praktikad ja mõjud
vastutav täitja: Halliki Harro-Loit
kontakt: halliki.harro@ut.ee

Kultuuritrauma ja suveräänsuse taasloome
vastutav täitja: Art Leete
kontakt: artleete@hotmail.com

Enesekirjeldusmehhanismide semiootiline modelleerimine: teooria ja rakendused
vastutav täitja: Kalevi Kull
kontakt: kalevi@ut.ee

Traditsioon, loovus ja ühiskond: vähemused ja alternatiivsed diskursused
vastutav täitja: Ülo Valk
kontakt: ulo.valk@ut.ee

Eesti Läänemereruumis: majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste protsesside arheoloogia
vastutav täitja: Valter Lang
kontakt: valter.lang@ut.ee

Sekulariseerumine (deinstitutsionaliseerumine ja dekristianiseerumine): religioon Eestis uusajast tänapäevani
vastutav täitja: Riho Altnurme
kontakt: riho.altnurme@ut.ee


PROJEKT

TEGEVUS
arhiiv «
viidad «

KOOSSEIS
kontakt ja üldinfo «