CECT
Tippkeskuse teadusüritused

Sügiskonverentsid
Tippkeskuse iga-aastaseks põhiürituseks on rahvusvaheline sügiskonverents
Teoreetilised seminarid
Uurimisrühmade korraldatud seminarid, mis edendavad erialade vahelist dialoogi 
Teooria inkubaatorid

Tippkeskuse siseüritus,mille raames kavandatakse järgmise aasta tegevusi ning alustatakse temaatiliste töörühmade tegevusega

Uurimisrühmade valdkondlikumad üritused

Tippkeskuse publikatsioonid

Tippkeskuse raamatusari „Approaches to Culture Theory“ (Tartu Ülikooli Kirjastus). Raamatusari keskendub kultuuri teoreetilisele mõtestamisele ja kultuurianalüüsi eri aspektidele.
    - VI köide „Estonian Approaches to Culture Theory“ (ilmumas, 2014)
    - III köide „Things in Culture, Culture in Things“(2013)
    - II köide „The Curving Mirror of Time“ (2013)
    - I köide „Space of Culture – the Place of Nature in Estonia and Beyond“ (2011)
Õpetajate raamatusari

    - Humanitaar- ja sotsiaalteadusliku uurimistöö käsiraamat (ilmumas)
    -
Õpetaja kui kultuurimälu vahendaja. Kultuurilise identiteedi mõtestamise ja tõlgendamise võimalusi (2012)  
Tippkeskuse erinumbrid ning selle toetusel välja antud publikatsioonid

Tippkeskus ja kraadiõpe

Koostöö Kultuurteaduste ja kunstide doktorikooliga (KTKDK), mis ühendab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiat, Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli ja Eesti Kunstiakadeemia õppejõude ja doktorante
  - Osalemine KTKDK nõukogus
  - Iga-aastase rahvusvahelise talvekooli ning väiksemate intensiivseminaride korraldamine
  - Osalemine ainekursuse
Kultuuriteaduste metodoloogia loomises ning läbiviimises

Tippkeskus ja üldharidus

Eesmärgiks on osutada kultuuri käsitlemise eri võimalustele koolis ning pöörata suuremat tähelepanu teadustulemuste kasutamisvõimalustele õppeprogrammides, sidususe teemadele. 
  - Õpetajate aruteluseminaride korraldamine 
  - Riikliku õppekava läbiva teema „Kultuuriline identiteet“ pädevuste hindamisvahendi  koostamine

PROJEKT
tulemused «

TEGEVUS
arhiiv «
viidad «

KOOSSEIS