CECT
PEALEHELE PROGRAMM | TEESIDKONTAKT

Kolmapäev, 29. oktoober

11:00 konverentsi avamine
Hannes Palang

11:00–12:30 
Eesti kultuuriteooria: proloog
Autorid: Marek Tamm, Kalevi Kull
Arutelu: Jaan Undusk

12:30–13:30 lõuna – Aatrium, Mare maja III korrus (registreeritud osavõtjatele)

13:30–15:00
Tähtpäevad sotsiaalse ja individuaalse aja rütmistajana
Autorid: Halliki Harro-Loit, Triin Vihalemm, Elo-Hanna Seljamaa, Kirsti Jõesalu
Arutelu: Marju Lauristin

15:00–15:30 kohvipaus

15:30–17:00  
Kultuuriteooria ja etnograafiline väli: metodoloogilisi visandeid
Autorid: Peeter Torop, Art Leete
Arutelu: Ester Bardone, Toomas Gross, Valter Lang

17:30-20:00 vastuvõtt (buffet-õhtusöök) – Aatrium, Mare maja III korrus (registreeritud osavõtjatele)
Vastuvõtu raames toimuvad raamatuesitlused:
Estonian Approaches to Culture Theory” (V. Lang, K. Kull)
Maastik ja mälu. Pärandiloome arengujooni Eestis” (L. Kaljundi, H. Sooväli-Sepping)

Neljapäev, 30. oktoober

8:45 hommikukohv

09:00–10:30
Kultuurisõltelise tähenduseloome teoreetilised mudelid
Autorid: Tõnu Viik, Peeter Torop, Ülle Pärli, Maaris Raudsepp
Arutelu: Rein Raud, Marek Tamm

10:30–11:00 kohvipaus

11:00–12:30
Ebaloomulik, mittelooduslik, ja kultuuriteooria
Autorid: Franz Krause, Tarmo Pikner, Maaris Raudsepp, Kadri Kasemets, Anne Kull, Georgeta Stoica
Arutelu: Kalevi Kull, Timo Maran

12:30–13:30 lõuna – Aatrium, Mare maja III korrus (registreeritud osavõtjatele)

13:30–15:00
Piirirohkus ja mälu
Autorid: Raili Nugin, Hannes Palang, Anu Printsmann, Anu Kannike, Tiiu Jaago, Kalevi Kull, Pihla Maria Siim, Kati Lindström
Arutelu: Tõnu Oja

15:00–15:30 kohvipaus

15:30–17:00
Mineviku kultuuri piiride konstrueerimine ja dekonstrueerimine
Autorid: Pikne Kama, Valter Lang, Maarja Olli, Katre Pärn, Tiit Remm, Maria Smirnova
Arutelu: Arvi Haak, Kristiina Johanson, Peeter Torop

18:30 õhtusöök (kutsetega) 

Reede, 31. oktoober

10:30–11:00 hommikukohv

11:00–12:30
Süsteemne võim ja semiootiline autonoomia semiootilise kultuuripsühholoogia vaatepunktist
Autorid: Maaris Raudsepp, Andreas Ventsel
Arutelu: Peeter Selg, Tõnu Viik

12:30–13:30 lõuna – Aatrium, Mare maja III korrus (registreeritud osavõtjatele)

13:30–15:00
Usuliikumiste identiteediloome vernakulaarse ja institutsionaalse kommunikatsiooni pingeväljas
Autorid: Lea Altnurme, Atko Remmel, Roland Karo, Maaris Raudsepp, Kristiina Johanson, Andreas Ventsel
Arutelu: Alar Kilp, Ergo-Hart Västrik

15:00–15:30 kohvipaus

15:30–17:00  
Teoreetilistest kimbatustest pärandi ja kogukonna mõistete puhul: näiteid Eesti kultuuripraktikast
Autorid: Ester Bardone, Kristi Grünberg, Marju Kõivupuu, Helen Sooväli-Sepping, Helen Kästik
Arutelu: Aet Annist, Kristin Kuutma

17:00–18:00 konverentsi lõpetamine – Aatrium, Mare maja III korrus


Konverentsi
plakat

PROJEKT

TEGEVUS
arhiiv «
KOOSSEIS