CECT

Doktoritöö kaitsmine filosoofiateaduskonnas

17. detsembril algusega kell 12.00 kaitseb Liisi Laineste Tartu Ülikooli nõukogu saalis doktoriväitekirja "Post-socialist Jokes in Estonia: Continuity and Change" eesti ja võrdleva rahvaluule erialal.

Juhendaja: Prof. Arvo Krikmann (Eesti Kirjandusmuuseum)
Oponent: Prof. Christie Davies (University of Reading UK)


Prof. Christie Davies'e (University of Reading, UK) peab loengu: ‹Political jokes in Eastern Europe under socialism and American jokes about lawyers in the 1980s: the political economy of folklore›.

16. detsember kell 14.15
Ülikooli 16 -212 (von Bocki maja)
Tü eesti ja võrdleva rahvaluule osakond


Eesti-Soome ühiskonverents „Väärtused, valikud ja võimalused 21. sajandi Eesti koolis”.

3. - 4. detsember
Tartu, Dorpati konverentsikeskus

Üritus toimub koostöös Tartu Ülikooli eetikakeskuse, Kultuuriteooria tippkeskuse religiooniuuringute töörühma ja Soome Instituudiga. Konverentsi toetavad ka Soome Vabariigi saatkond ning Haridus- ja Teadusministeerium. Konverentsi eesmärgiks on arutleda kooli väärtuskasvatuse aluste ja võimaluste üle ning tutvustada Eesti ja Soome koolide kogemusi.

Konverentsi esimene päev keskendub Eesti ja Soome kooliõpilaste väärtusmaastike analüüsile. Teisel päeval on arutelu keskmes õpetaja ja kooli roll õpilaste väärtuskasvatuses. Päeva teises pooles toimuva töötoa fookuses on uus riiklik õppekava ning selle läbiva teema „Väärtus ja kõlblus” rakendusvõimalused. Konverents lõpeb rühmatöödega, kus erinevate ainevaldkondade esindajad, koolijuhid, õpetajad, õpilased ja lapsevanemad saavad arutada väärtuskasvatuse võimalusi.

Konverentsil esinevad Tõnis Lukas, Sari Sarkomaa, Margit Sutrop, Hannele Niemi, Varro Vooglaid, Pille Valk, Andu Rämmer, Halliki Harro-Loit, Tiiu Kuurme, Viive-Riina Ruus, Toomas Tenno, Endla Lõkova, Rein Rebane, Kersti Nigesen, Külli Volmer ning REKK-i spetsialistid.

Täpsem info üritusest www.eetika.ee.


Prof. Anna-Leena Siikala (Helsinki Ülikool) loeng:
"Reproducing Social Worlds: Ideology and Practice of Oral Legends".

2. detsember kell 12.15
Ülikooli 16 - 212 (von Bocki maja)
Tü eesti ja võrdleva rahvaluule osakond


Konverents "Kohane ja kohatu semiootika"

28. - 30. november
Tartu Ülikooli Ajaloomuuseum, Lossi 25

Täpsem info
PROJEKT

TEGEVUS
arhiiv «
viidad «

KOOSSEIS