CECT
Peeter Toropi 60. sünnipäeva tähistamisüritused

26.–27. november 2010
Tartu

Prof. Peeter Toropi 60. sünnipäeva puhul toimub konverents „Culture in Mediation: Total Translation, Complementary Perspectives“ 26.–27. novembril, samuti toimub Peeter Toropi sünnipäeva pidulik tähistamine 26. novembril kell 19.00 ülikooli ajaloo muuseumi valges saalis.

Konverentsi toimumiskoht ja algusaeg:
26. novembril ülikooli ajaloo muuseumi valge saal (algus kell 9.00)
27. novembril ülikooli peahoone auditoorium 232 (algus kell 9.30).

Konverentsi kava

Konverentsi toetavad Eesti Kultuurkapital, Tartu Kultuurkapital, Eesti Teadusfond (grant nr 7594), Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fond (Kultuuriteooria tippkeskus), Tartu Ülikooli filosoofiateaduskond, Tartu Ülikooli filosoofia ja semiootika instituut.

Konverentsi korraldavad Tartu Ülikooli semiootika osakond ja Eesti Semiootika Selts.

Info: Ulvi Urm, FLFI semiootika osakonna sekretär, 7375 933, ulvi.urm@ut.ee

Täpsem info


Näituse „Kui põllud põlesid“ avamine

16. novembril 2011
Eesti Rahva Muuseumi näitusemaja (J. Kuperjanovi 9, Tartu)

Näitus tutvustab üht Eestis aastatuhandete jooksul kasutusel olnud maakasutusviisi. Näitusel saab teada, kuidas ja miks on Eestis alet põletatud. Näha saab, kuidas on alepõllundus mõjutanud inimeste elu ja maastikke nende ümber ning õppida märkama senini äratuntavaid objekte maastikul, mis annavad tunnistust kunagiste alepõldude asupaigast. 2007. aastast alates on Karula rahvuspargi alal korraldatud alepõllunduse eksperimente, et selle maakasutusviisi kohta rohkem teada saada. Näitusel tutvustame selle katse käiku ja tulemusi.

Näitus on valminud Eesti Rahva Muuseumi, Valga Muuseumi, Kultuuriteooria tippkeskuse ja Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudi koostöös.

Näituse kuraatorid:
Liisi Jääts (Eesti Rahva Muuseum)
Pille Tomson (Valga Muuseum)
Marge Konsa (Kultuuriteooria tippkeskus)
Kersti Kihno (Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituut)

Näituse valmimist toetasid Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapital, Vana Võrumaa kultuuriprogramm, Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fond (Kultuuriteooria tippkeskus).

Lisainfo: Liisi Jääts, ERMi teadur-kuraator, liisi.jaats@erm.ee, 7350414


Folkloristide ja etnoloogide välitööretk Kihnu saarele

16. - 19. september 2010

Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule osakond ning folkloristika ja etnoloogia üliõpilasi ühendav Tartu Nefa Rühm korraldavad 16.-19. septembril 2010 välitööretke Kihnu saarele.

Retke eesmärk on tutvustada Kihnu kultuuri TÜ folkloristika ja etnoloogia erialade õppejõududele ja üliõpilastele ning dokumenteerida põhjalikult Linaküla argielu tänapäeval. Nelja päeva jooksul teostatavad alusuuringud hõlmavad nii nüüdisaegset tööelu, sotsiaalseid suhteid, pärimuslikke teadmisi ja väärtushinnanguid kui ka materiaalset kultuuri, arhitektuuri ja suhestumist keskkonnaga. Samuti toimuvad kohapeal mitmed avalikud loengud Kihnust ja pärimuskultuurist Eesti saartel, et populariseerida folkloristika ja etnoloogia vallas tehtavat teadustööd.

Retke initsiaatoriks on Kihnu Kooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Toomas Pajula, kes on ka TÜ kultuuriteaduste ja kunstide instituudi doktorand. Projektist võtab osa 45 õppejõudu ja üliõpilast.

Välitööd ja selle juurde kuuluv seminar viiakse läbi sihtfinantseeritava teadusteema “Folkloori ja ühiskond: pärimusmälu, loovus, rakendused” raames koostöös sihtasutusega Kihnu Kultuuriruum, Kihnu Ajaloouurimise Seltsi, Kihnu muuseumi ning Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiviga.

Lähem info: Ergo-Hart Västrik, TÜ Eesti ja võrdleva rahvaluule osakonna vanemteadur, e-post: ergo-hart.vastrik@ut.ee, tel. 737 6214, 5553 8703.


Pille Valgu mälestuskonverents “Spirituaalsus ja kohtumine teisega”

10. - 12. september 2010
Tartu

Vaata lisa


Astrid Erll’i videoloeng

6. juulil, algusega 19.00, toimub videoülekanne Astrid Erll’i loengust „Towards Transcultural Memory Studies“ Greifswaldis. Loengut saab kuulata ning järgnevast arutelust osa võtta Tartus, Lossi 3-112. Loeng käsitleb mälu-uuringute kultuurideülest suunda kui globaliseeruvasse maailma sobivat vaatepunkti, mis võimaldaks edasi liikuda kultuurikesksete mälu-uuringute piirangutest.

Astrid Erll on Wuppertali Ülikooli inglise kirjanduse ja kultuuri professor, kelle põhihuvide hulka kuuluvad inglise kirjandus ja kultuuriajalugu, kultuurimälu, postkoloniaalsed uuringud, meedia teooriad ja narratoloogia. Autori ja kaastoimetajana on ta osalenud mitmete kultuurimälu käsitlevate kogumike väljaandmises, sh toimetiste seeria Media and Cultural Memory (de Gruyter, alates 2004) ning Cultural Memory Studies: An International and Interdisciplinary Handbook (2008).

Kultuuriteooria tippkeskus vahendab koostöös Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikooliga valitud loenguid Greifswald-Lund-Tartu ühisprojekti Baltic Borderlands: Shifting Boundaries of Mind and Culture in the Borderlands of the Baltic Sea Region (IRTG 1540/1) raames korraldatavast loenguteseeriast.

Tippkeskust ja doktorikooli rahastab Euroopa Liit struktuuritoetuste kaudu.

Loengu teesid

 Lisainfo: Monika Tasa, 737 6535


Konverents "Talking about Tradition"

31. mai 2010 kell 9.30
Eesti Kirjandusmuuseum
 
Ühepäevane konverents "Talking about Tradition" keskendub traditsioonile ja muutustele pärimuskultuuris. Konverentsil esinevad ettekannetega TÜ folkloristika, etnoloogia ja religiooniantropoloogia erialade doktorandid ning magistrandid.

Konverentsi toetab Eesti Kirjandusmuuseum ja Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Kultuuriteooria tippkeskus).

Lähem info: TÜ eesti ja võrdleva rahvaluule osakond, Jonathan Roper (jonathan.roper@ut.ee)
Kava ja teesid


Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi aastakonverents /
Annual Conference of the Estonian Society for the Study of Religions

RELIGIOONID JA ÜHISKONNAD / RELIGIONS AND SOCIETIES

28. mai 2010
Ülikooli 16 - 212, Tartu

Kava / Programme

10.00 Alexander Panchenko "Communists against Superstitions: The Soviet State and "Popular Religion"" (key-note)
11.00 Pejman Bijan "The Philosophy and Religion of Zoroaster: from Ancient Persia to Contemporary Iran" (key-note)

12.00 Kohvipaus / Coffee break

12.15 Faguna Barmahalia "Changing Socio-Religious Practices and Ethnic Identity: A Folkloric Study of the Bodos in Assam"
12.45 Margaret Lyngdoh "The Role of the Seng Khasi in the Preservation of the Khasi Indigenous Religion"

13.15 Lõunapaus / Lunch break

14.15 Enn Ernits "Aleksander Nevski pühakulugu Vene riikliku ideoloogia alustalana"
14.45 Art Leete "Memmede mäss: komi rahvaliku õigeusu liikumine bursõlõsjas"
15.15 Vladimir Sazonov "Behitsuni raidkiri: mõningad märkused Ahhemeniidide kuningavõimust ja riiklikust propagandast" 15.45 Märt Läänemets "Ülevaade 23.-25. mail Tais toimunud ülemaailmsest ÜRO vesaki tähistamise foorumist üldteemal "Maailma parandamine budistlikus perspektiivis""

16.15 Kohvipaus / Coffee break

16.30 Ümarlaud "Religioonid ja ühiskonnad" loengusarja kokkuvõtteks (osalevad Madis Arukask, Märt Läänemets, Ringo Ringvee, Ülo Valk, Marko Veisson)
17.30 EAUS-i aastakoosolek

NB! Hommikupoolse istungi töökeel on inglise keel, pärastlõunane istung toimub eestikeelsena. / During the morning session the conference will be held in English; after the lunch break the working language will be Estonian.

 Info: Madis Arukask, EAUS-i president, madis.arukask@ut.ee http://eaus.ee/konv2010.html


Aleksander Pantšenko loeng vene pühakulegendidest

Kolmapäeval, 26. mail kell 16.15 peab prof. Aleksander Pantšenko Tartu Ülikoolis loengu "La Violence et le Sacré in a Russian Village: The Aqueda (Genesis 22), AT 2401, and the Legend of St. Ioann and Iakov of Meniusha". Loeng toimub von Bocki maja (Ülikooli 16) auditooriumis 215.

Aleksander Pantšenko on Peterburi Euroopa Ülikooli õppejõud ja Vene TA Vene Kirjanduse Instituudi kirjandusteooria ja interdistsiplinaarsete uuringute keskuse juhataja, kes külastab Tartut TÜ eesti ja võrdleva rahvaluule osakonna ning Kultuuriteooria tippkeskuse külalisena.

Lähem info: TÜ eesti ja võrdleva rahvaluule osakond, Ülo Valk, tel. 737 5310.


Konverents “Park ja tekst”

6. - 7. mai 2010
Tallinna Ülikooli Tallinna saal (Uus-Sadama 5-M218) vastuvõtuga neljapäeva õhtul Kastellaanimajas (Tallinna Linnamuuseumi filiaal Eduard Vilde muuseum, Roheline aas 3) ekskursiooniga reede hommikul Kadrioru pargis

Korraldajad: Tallinna Linnamuuseum ja Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituudi Maastiku ja kultuuri keskus ning Kultuuriteooria tippkeskus (EL Euroopa Regionaalarengu Fond)

Park on oma muutlikkuses ja elavuses üks kõige enamate meeltega tajutav kunstiobjekt. Parki saab istutada, seal saab astuda, olla, kuulda/kuulata helisid, tajuda lõhnu, tunda soojust või külma, imetleda vaateid.

Tekst on üks kõige abstraktsemaid nähtusi, mis peidab füüsilise maailma tähemärkidesse ning tekst kirjeldab kombatavat ja haistetavat, nähtavat ja kuuldavat kõiki ühesuguste sümbolite abil. Tekst ei ole üksnes kirjandus, vaid ka märkmed, arved, meenutused, kirjeldused, ajalugu… Ajaloolised pargid ei ole enam need, mis nad olid mõnel teisel ajahetkel minevikus – mõned neist hetkedest on jäädvustatud. Meile jäävad tekstid – detailid millest igaüks vastavalt oma erialale püüab uuesti kokku panna tervikut. Milliseid tekste kasutatakse, see sõltub esinejatest.

Konverentsi “Park ja tekst” eesmärk on käsitleda parki tekstides ja tekstina. Seda interdistsiplinaarsena, ühendades erinevate elualade spetsialiste: kunsti- ja kirjandusteadlasi, maastikuarhitekte, kultuuriloolasi jne. Kõiki, kes on oma töös ühel või teisel moel seotud parkidega, et uurida nende ajalugu, heiastusi luules või ilukirjanduses ja saada uute teadmiste võrra rikkamaks, kuulda mida teise valdkonna inimene näeb ja märkab, et märgata ka ise enam.

Konverentsi ettekanded publitseeritakse.

Konverents on avatud kõigile huvilistele.

Vt http://www.tlu.ee/?LangID=1&CatID=2161

Kontakt: Risto Paju e-mail: risto.paju(a)linnamuuseum.ee, mobiil: 5666 0157


Maailmafilm 2010

23. märts 2010
Athena kino, Tartu

Maailmafilmi festival ja Kultuuriteooria tippkeskus:
Leonard Kamerlingi eriprogramm

Vt: http://www.worldfilm.ee/programm/teisipaev-10


Manchesteri Ülikooli arheoloogiaprofessori Timothy Insolli külalisloenguid TÜ arheoloogia õppetoolis

22. ja 23. märts 2010 kell 18.15
Tartu, Lossi 3-217

Tim Insoll peab esmaspäeval, 22. märtsil kell 18.15 Lossi tänava õppehoone auditooriumis 217 loengu "The Archaeology of Ritual, Shrines & Sacrifice in Northern Ghana"; ning teisipäeval, 23. märtsil kell 18.15 Lossi tänava õppehoone auditooriumis 217 loengu "Are Archaeologists Afraid of Gods? Some Thoughts on Archaeology, Ritual & Religion".

Timothy Insoll, Manchesteri ülikooli arheoloogiaprofessor on läbi viinud mitmeid arheoloogia uurimisprojekte nii Aafrikas kui India ookeani rannikualadel. Insolli uurimisteemade valik on lai, ulatudes kaubandusest urbaniseerumis-probleemideni, kuid neist olulisimaks on usund ja religiooniarheoloogia. Tema tähtsamate projektidena tuleb mainida kaubanduse ja varase islami uurimist Malis, Dahlaki saartel Punases meres, Timbuktus ja Bahreinis, helmetootmist ja -kaubandust Gujaratis, Indias. Viimaste aastate olulisimaks uurimisteemaks on olnud Põhja-Ghana, Tallensi rahva pühapaigad.

Aafrika ja islami uurimiste kohta on tema sulest ilmunud arvukalt nii artikleid kui raamatuid. Insoll on olnud ka mitmete religiooniarheoloogia alaste raamatute autor või kogumike toimetaja. Lähemalt tema kohta ning artiklite (mh ka allalaaditavate) nimekirja vt www.insoll.org.

Korraldajad: Ester Oras ja Tõnno Jonuks


Näitus “Richard Indreko 110”

22. märtsist 23. aprillini on TÜ Raamatukogu näitusesaalis avatud Richard Indreko 110. sünniaastapäevale pühendatud näitus “Richard Indreko 110”.

Richard Indreko (25.02.1900 – 10.03.1961) oli esimene arheoloog, kes õppis Tartu Ülikoolis, spetsialiseerudes kiviaja uurimisele. Tema arvukate välitööde hulgas väärivad esile tõstmist Kunda Lammasmäe kiviaja asulakoht, Sope hilisneoliitiline kalmistu, Tamula neoliitiline asula ja kalmistu. Kiviajast hilisematest kaevamistest on märkimisväärne Asva kindlustatud asulakoha uurimised mitmete aastate vältel, mis tõid teaduskäibesse täiesti uut laadi muistiseliigi ning täiendasid pronksiaja käsitlust Eestis. Indreko olulisimaks teeneks on aga kõikide mesoliitiliste ird- ja kinnismuististe ning naabermaade ainest arvesse võttev Eesti selle perioodi asustuspildi kujundamine, mis sai kokku võetud paguluses ilmunud doktoritöös “Mittlere Steinzeit in Estland” (“Keskmine kiviaeg Eestis”). Mesoliitikumi osas lükkas Indreko ümber ka Eesti kiviaja senikehtinud jaotuse luu- (Kunda) ja tulekivi- (Võisiku) kultuuriks ning sidus selle ühtseks kultuuriks. Lisaks mesoliitikumile keskendus Indreko süvendatult looduse ja inimasustuse seostele kiviajal, Eesti kiviaja elanike ja laiemalt soome-ugrilaste päritolu küsimustele ning kiviaja kunsti temaatikale. Ehkki II maailmasõda sundis Indreko Rootsi pagema, jätkas ta sealgi teadus- ja õppetööd, kirjutades arvukalt artikleid ja asutades Eesti Teadusliku Instituudi Rootsis juhtis selle tööd. Märkimisväärne on Indreko panus erinevate pagulasorganisatsioonide töös Rootsis.

TÜ Raamatukogu näitusesaalis avatud näitusel tutvustatakse Richard Indreko arheoloogilisi välitöid, teadustegevust, õppetööd ning rolli pagulasorganisatsioonides isikuarhiivi materjalide kaudu.

Näitus avatakse 22. märtsil kell 14.15.

Näituse koostajad: Kristiina Johanson ja Mari Lõhmus


Arheoloogiateemaline näitus "Koolnud ja koolkonnad"

Avamine 9. veebruaril 2010 kell 16.15
Tartu Linnamuuseum

Näitus arheoloogilise ainese tõlgendusvõimalustest
Vaata lisaPROJEKT

TEGEVUS
arhiiv «
viidad «

KOOSSEIS