CECT
December 9-10, 2011
Degree Course of the Estonian Graduate School of Culture Studies and Arts (GSCSA)

Organized by the University of Tartu; Estonian Graduate School of Culture Studies and Arts; ESF Grant “Analysis of Knowledge Production in the Context of (National) Heritage Scholarship“; Centre of Excellence in Cultural Theory (CECT)

2 ECTS credits

The seminar on knowledge production proposes to look at sources and practices of ’knowledge production’ that could be largely termed as cultural heritage studies. This inquiry proceeds from a reflexive investigation of disciplinary histories of scholarship embedded in and shaping the nation-building processes (e.g. ethnology, history, literature, etc). The making of archives and museums, the formation of depositories for past repertories, and for records of past cultural practices or artefacts – all backed by the establishment of relevant academic programmes – has inherently served the purpose of creating a national cultural heritage.

With a view of unraveling the institutionalization and social dissemination of scholarly knowledge, we propose to explore the politics of institutions, the knowledge legacies of seminal figures in the field and the identification of their object of research from a historical perspective and in relevant socio-political context, while taking into account particular rhetoric and political contingencies. The study of knowledge making practices in cultural research sheds light on disciplinary histories, the authoritative positions created, and the establishment of institutionalized knowledge format. The aim of this event is an interdisciplinary discussion of current research methodologies, the enhancement of international cooperation in scholarship, and the involvement of young researchers or graduate students in an academic exchange of ideas that would go beyond the usual conference or lecture outline. The participants will include nine established scholars and twenty doctoral students.10:15 coffee/tea

10:30:11:45
Discussion group 1
Moderator Kristin Kuutma
Kristin Kuutma (University of Tartu) Knowledge production and ethnographic representation
Simon Knell (University of Leicester) Approaching the object

11:45-12:15 coffee break

12:15-13:30
Discussion group 2
Moderator Simon Knell
Stefan Berger (University of Bochum/University of Manchester) National archives, national museums and national histories in nineteenth and twentieth century Europe
Marek Tamm (Tallinn University) Afterlife of events: How past becomes historical?

13:30-15:30 lunch break – Restaurant Entri (Rüütli 9)

15:30-16:30
Student discussion group
Moderator Marek Tamm
Liisi Taimre (University of Tartu) Small museums and knowledge production
Simon Halink (University of Groningen) In the absence of Europe. Romantic nationalism, Eddic mythology, and the repaganization of the Icelandic mind 1830-1944
Helen Wilkinson (University of Leicester) Curatorial expertise, professional identity and national heritage in Britain in the 1970s

16:30-17:00 coffee break

17:00-18:00
Student discussion group
Moderator Regina Bendix
Liis Livin (University of Tartu) Archaeological heritage, its meaning and usage
Helen Bome (Tallinn University) Villem Raam as a folk poet? The “oral tradition” shaping the discourse of medieval art in Estonia
Kristina Jõekalda (Estonian Academy of Arts) Heritage of architecture reflected in late 19th century writing


10:15 coffee/tea

10:30-12:15
Discussion group 3
Moderator Stefan Berger
Monika Baár (University of Groningen) The role of literary and learned societies in the institutionalization of the national heritage
Regina Bendix (Georg-August-Universität Göttingen) One language, three (or four?) research cultures: German language Volkskunde after 1945
Michaela Fenske (Georg-August-Universität Göttingen) Narrating region, narrating nation

12:15-14:30
lunch break – Restaurant Entri (Rüütli 9)

14:30-15:30
Student discussion group
Moderator Monika Baár
Toms Kencis (University of Tartu) Disciplinary agendas: The power of comparison
Andrea Bochese (University of Tartu) The rediscovery of the classical Greco-Roman cultural heritage in seventeenth-century occasional poetry: Imitation and evolution
Kristin Vaik (University of Tartu) The representations of exile literature in the histories of Estonian literature

15:30-15:50 coffee break

15:50-16:30
Student discussion group
Moderator Kristin Kuutma
Karin Bürkert (Georg-August-Universität Göttingen) Knowledge production as stabilization and valorization: The case of Fastnacht in Southwestern Germany
Leenu Nigu (Tallinn University) What is ‘folk’ and what is ‘dance’ in the quest for Estonian folk dance?

16:30-17:00 conclusions


Organization
The graduate school program consists of academic presentations and discussions.
The seminar will be carried out in 4 sessions. Each session will include about 3 presentations of 20 minutes with a longer discussion to follow, where the main discussants are expected to be the presenters themselves.

Key topics:
1. nationalism and ethnographic studies
2. nationalism and history (historical records)
3. heritage and literature (literary works)
4. knowledge production and heritage (conceptualization of heritage)

The essence of the session will be discussion. Each lecturer chooses 1-2 relevant articles/chapters for student assignment.

Students are proposed to give a 10 minute talk on their research topic or write a reflection (1500-2500 words) on the seminar by December 29. Student presentations are chosen by the organizers via abstracts sent for application and assigned to a matching session.

Requirements for participation
Interested graduate students should send an abstract (500-600 words) related to the key topics of the seminar by November 5, 2011. Students who are not members of GSCSA are required to add a short CV to specify their education and research interests.
E-mail address: ktkdk@ut.ee
You will be notified of the acceptance of your contribution by November 12, 2011. The literature of the seminar will be available by that time.

Seminar venue and practical side
Graduate seminar takes place in Tartu: Zaal, Raekoja plats 10, 3rd floor.
The language of the course is English. Participation at the seminar will be free of charge for the confirmed participants (this includes accommodation, food). More information about accommodation choices will be provided for the participants.

Program director: Kristin Kuutma
Program manager: Monika Tasa
Student coordinator: Helen Kästik, ktkdk@ut.ee

Seminar is supported by the European Social Fund (GSCSA), European Regional Fund (CECT), European Science Foundation (ETF Grant No. 7795).


29.-30. november 2011
Tartu


Eesti rahvuseepose 150. juubeli tähistuseks toimub Tartus, „Kalevipoja“ loomise idee sünnilinnas, rahvusvaheline sümpoosion „Traditional and Literary Epics of the World: Textuality, Authorship, Identity. The Kalevipoeg 150”.

Sümpoosion toimub Tartu Ülikooli ajaloo muuseumis Toomel 29. ja 30. novembril. Piduliku ettekandekoosoleku eesmärgiks on paigutada rahvuseepos „Kalevipoeg“ laiemasse konteksti, et tuua välja eesti eepose omapära. Kuigi eepose loomise idee algatajaks olid 19. saj algul baltisaksa estofiilid ja autoriks F. R. Kreutzwald, on teosest kujunenud eesti identiteedi suurimaid sümboleid. Samal ajal kuulub „Kalevipoeg“ nii maailma romantilise kirjanduse kui ka kunsteeposte tippude hulka.

Sümpoosionil peetakse üle 30 ettekande, neist pooled väliskülaliste poolt. Juttu tehakse eepose kui žanri olemusest, universaalsetest müütidest ja nende teokssaamisest eri kultuurides; autorsusest ja eeposes peituvast identiteeti kujundavast jõust. Mitmes ettekandes pööratakse tähelepanu eeposte tõlgendamisele eri kultuurikontekstides.

Eesti eeposest „Kalevipoeg“ lähtuvaid käsitlusi on sümpoosionil üle kümne, neid täiendavad ungari, soome, läti, setu, mordva, nanai, šori, serbia, khasi ja manipuri eeposte traditsiooni huvitavad analüüsinäited.

Konverentsi programmiga on võimalik tutvuda veebilehtedel:
http://www.folklore.ee/events/epics2011/

Sümpoosioni korraldavad Eesti Kirjandusmuuseum, Tartu Ülikooli kultuuriteaduste ja kunstide instituut ning Kultuuriteooria tippkeskus Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi toel.

Ettekandeid võivad kuulama tulla kõik huvilised.

Kontakt:
Ülo Valk 737 5310 ulo.valk@ut.ee
Pihla Maria Siim 737 6256 pihla.siim@ut.eeLoeng: Tartu Ülikooli peahoone, 9. november 2011
VAATA LOENGUT
Seminar: TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 11. november 2011

9. ja 11. novembril (2011) esineb Tartu Ülikoolis loengu ja seminariga kunstnik, kirjanik ja leiutaja Todd Siler, Maailma Kultuurinõukogu Leonardo da Vinci nimelise kunstiauhinna käesoleva aasta laureaat.

Todd Siler on tegevkunstnik, kes pälvis mainitud auhinna nii oma kunstitegevuse, publikatsioonide (eriti raamatute "Think Like a Genius", 1997 ja "Breaking the Mind Barrier", 1990) kui laiaulatusliku haridusliku tegevuse eest. Muuhulgas on Siler välja töötanud kaks protsessi, "ArtScience" ning "Metaphorming", millede eesmärgiks on siduda erinevaid tegevusalasid (nagu nt teadus ja kunst) ning toetada sellega inimloovuse aspekti õppeprotsessis, töökeskkonnas ning ühiskonnas üldiselt.

9. novembril algusega kell 14:00 toimub Todd Sileri loeng "ArtScience: Cultivating A World of "Metaphormers" (Lifelong Learners, Discoverers, Creators, Inventors, Innovators, Problem-Solvers, Collaborators)" Tartu Ülikooli peahoones, Ülikooli 18-139.

10. novembril kell 14:00 algab Tartu Ülikooli aulas Maailma Kultuurinõukogu auhinnatseremoonia.

11. novembril algusega kell 12:00 toimub TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia Mustas saalis Todd Sileri seminar “ArtScience: Cultivating A World of "Metaphormers" (Lifelong Learners, Discoverers, Creators, Inventors, Innovators, Problem-Solvers, Collaborators)".

Todd Sileri loengu/seminari lühitutvustus (PDF)
Todd Sileri loengu lisamärkused (PDF)
Lisalugemist (PDF)

Todd Sileri artikkel "Making sense of ideas" (PDF)
Todd Sileri artikkel "Pointing your way to success through metaphorming" (PDF)
Todd Sileri artikkel "The ArtScience Program for Realizing Human Potential" (PDF)

Täiendav info Maailma Kultuurinõukogu ürituste kohta TÜs
Vaata plakatit

Todd Sileri lühitutvustus 
Todd Sileri koduleht

Täiendav info: Monika Tasa, koordinaator, monika.tasa@ut.ee, 737 6535
Üritust toetab Euroopa Regionaalarengu Fond (Kultuuriteooria tippkeskus).


4. november 2011
Tartu, Ülikooli 16 (von Bocki maja), aud. 212


KONVERENTSI KAVA

    10.00 – 11.30 Juhatab Ergo-Hart Västrik
Madis Arukask: Avasõnad
Mare Kõiva: Käsikirjalised nõiaraamatud
Kristi Salve: Sõna ja tegu: mõtteid vepsa rahvausundi põhjal
Taisto Raudalainen: Eerosest agaapesse "Püha Vaimu tules"? – Ekstaatilised tehnikad armastuse teenistuses hüppajate usuliikumises Ingerimaal

    12.00 – 13.00 Juhatab Art Leete
Piret Koosa: "Et me oskaksime tulistada jumalasõnaga": komi evangelistide usupraktikast
Eva-Liisa Roht, Ele Pajula: Kes tulevikku ei vaata, elab minevikuta – kuidas võtta vastu Jeesus ja elada nagu enne?

    14.00 – 15.30 Juhatab Lea Altnurme
Marko Uibu: Ideede omaksvõtt ja kinnistumine Eesti uue vaimsuse praktiseerijatel
Katre Koppel: Algallika kogukonda ühendavate abstraktsete sümbolite kinnitamine vabastava hingamise kaudu
Elo Liiv: Hingestatud esemete tähtsus kaasaja eestlaste igapäevaelus

    16.00 – 18.00 Juhatab Ringo Ringvee
Kadri Raudsepp: Väliste harjutuste ja meeleharjutuste seostest tiibeti budismi ningma traditsiooni džangteri (byang gter) õpetusliini ngöndro (sngon’gro) ehk ettevalmistavate harjutuste näitel
Märt Läänemets: Meeleharjutuste tähendusest budismis ja neid tähistavate sõnade tõlkimise probleemist
Elle Vaht: Sugestiivsed tehnikad atika needustahvlitel. Hirmu konstrueerimine maagias Platoni järgi
Jaan Lahe: Rudolf Bultmann usundiloolasena

Vaata plakatit (PDF)

Konverentsi korraldavad: Eesti Akadeemiline Usundiloo Selts, Kultuuriteooria tippkeskus, TÜ eesti ja võrdleva rahvaluule osakond, TÜ eesti keele võõrkeelena osakond1. aprill - 30. oktoober 2011 
Tartu Ülikooli ajaloo muuseum

1. aprillil kell 16 avatakse Tartu Ülikooli ajaloo muuseumis näitus „Kukruse kaunitar ja tema kaasaegsed: Eesti rikkalikem kalmistu muinas- ja keskaja piirilt“.2009. aasta lõpul-2010. aasta algul Tallinn-Narva maanteel Kukrusel toimunud arheoloogilised kaevamised tõid päevavalgele umbes 800 aastase kalmistu, mis koosnes viiekümnest matusest. Arheoloogide kinnitusel on tegemist ühe rikkalikuma kalmistuga muinas- ja keskaja piirilt. Osa Kukrusel leitust võib järgneva poole aasta jooksul näha Tartu Ülikooli ajaloo muuseumi Morgensterni saalis.

Tartu Ülikooli ajaloo muuseumi ja Kultuuriteooria Tippkeskuse ühistööna valminud näitus otsib vastuseid küsimustele – kes olid need inimesed, keda maeti Kukrusele; kuidas ja millal neid sängitati; milline oli surnute rõivastus; kas Kukrusele maeti sõjamehi; kas nad olid kristlased. Tutvuda saab ka arheoloogide tööoludega – alati ei toimu kaevamised suvel, Kukrusel kaevati käredate miinuskraadidega kõrgete lumehangede vahel .

Näituse kuraatorid on arheoloogid Mari Lõhmus ja Tõnno Jonuks, kujundajad Liina Unt ja Katre Rohumaa.

Alates 13. aprillist saab näituse juurde tellida haridusprogramme, kus huvilisel on võimalik kehastuda arheoloogiks. Noorematele õpilastele suunatud programm kannab nimetust "Peidetud aarded" ja vanemate õpilaste "Surnud kõnelevad". Haridusprogramme saab tellida - ajaloomuuseum@ut.ee Näitusega kaasnevad loengud arheoloogiahuvilistele. Esimene loeng toimub näitusel 4. mail kell 16, kus osteoloog ja arheoloog Martin Malve kõneleb teemal "Osteoloogilise analüüsi võimalused". Maikuus saab kuulata ka arheoloog Liis Livini loengut "Arheoloogia eetika ja inimjäänused", septembris kõneleb numismaatik Ivar Leimus "Müntidest muinasaja lõpul" ja loengusarja lõpetab oktoobris üks näituse kuraatoritest, arheoloog Tõnno Jonuks teemal "Usundist muinasajal".

Näitus“ Kukruse kaunitar ja tema kaasaegsed: Eesti rikkalikem kalmistu muinas- ja keskaja piirilt“ jääb Tartu Ülikooli ajaloo muuseumis avatuks 30. oktoobrini, seejärel näeb näitust Narvas ja Tallinnas.

Täname toetuse eest Eesti Kultuurkapitali ja Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi.

Info: Tõnno Jonuks (kuraator), tel 56 690 481
Urmet Paloveer (TÜ ajaloo muuseum), tel 7375 677
Täpsem info www.ut.ee/ajaloomuuseum

Vaata plakatit15. september 2011, kell 16.15–17.45
Tartu Ülikool, Ajaloo ja arheoloogia instituut, Lossi tn 3–427

15. septembril peab Stockholmi Ülikooli arheoloogia professor Mats Burström avaliku ettekande teemal “Artefactual Memories. Family Belongings Hidden in the Ground in Estonia during World War II”. M. Burströmi peamiseks uurimisvaldkonnaks on lähimineviku arheoloogia ning materiaalse kultuuri ja mälu seoste problemaatika. Ühtlasi on ta tegelenud ideoloogia ja kultuuripärandi haldamise küsimustega.

Oma ettekandes kõneleb professor M. Burström kõneleb II maailmasõja ajal Eestist põgenenute poolt maapõue peidetud nn perekonna-aaretest. Üksikutel juhtudel sisaldasid need esemekogumid väärisasju; enamasti ei olnud aga esemete peitmise peamiseks põhjuseks nende majanduslik väärtus: sageli maeti maha näiteks perekonnale kuulunud serviise, klaasnõusid, söögiriistu või raamatuid. Selliselt toimides lootsid põgenikud need asjad naastes välja kaevata, kuid sõjajärgsetel aastatel ei olnud kodumaale tagasitulek võimalik. Peidetud “varandustest” kõnelemine aitas aga pagulastel oma kodu meeles pidada, ühtlasi toitis see teadmine loodust, et ühel päeval naastakse. Pärast Nõukogude Liidu lagunemist leidus neid, kes kodumaale tagasi pöördusid ning oma “varanduse” üles kaevasid. Teiste jaoks olid maetud esemed märksa olulisemad seni kuni need jäid kättesaamatuks. Rääkides eestlaste perekonna-aaretest keskendub professor M. Burström mälu ning esemete vahelistele suhetele. Ettekandes vaadeldakse, kas ja kuidas seostuvad üksikute perekondade lood ametliku ja üldistava ajalookäsitlusega ning lisavad sellele inimliku mõõtme.

Kuulama ja kaasamõtlema on oodatud kõik huvilised!

Seminari korraldab Kultuuriteooria tippkeskus (Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond) koostöös Balti ja Ida-Euroopa Uuringute Fondiga (The Foundation for Baltic and East European Studies)

Lisateave:
Mari Lõhmus
TÜ Ajaloo ja arheoloogia instituut
mari.lohmus@ut.ee


22.-26. august 2011
Palmse mõis

Vaata lisa


13. mai 2011
Eesti Rahva Muuseumi näitusemaja, J. Kuperjanovi 9, Tartu

Lisaks pidulikule lepingu allakirjutamisele antakse ülevaade senisest koostööst ning tutvustatakse tulevikuplaane. Krista Aru, Indrek Jääts, Kristel Rattus ja Marge Konsa räägivad Eesti Rahva Muuseumi uuest hoonest ning Eesti ja soome-ugri rahvaste püsinäituse ettevalmistamisest. Ene Kõresaar ja Pille Runnel esitlevad uut Eesti Rahva Muuseumi aastaraamatut, mis käsitleb mälu ja mäletamise teemasid. Vt lähemalt: http://www.erm.ee/?node=38&newsarticle=1035 .

Lisainfo: Monika Tasa, Kultuuriteooria tippkeskuse koordinaator, cect@ut.ee, 737 6535
Agnes Aljas, ERMi teadussekretär, Agnes.Aljas@erm.ee, 7350 438

PressiteadePROJEKT

TEGEVUS
arhiiv «
viidad «

KOOSSEIS