CECTLoengusari "Töid märgisüsteemide alalt"
Iga kolmapäev, kell 16.15
Tartu Ülikool, Jakobi 2-306

Tartu Ülikooli semiootika osakond tähistab sel semestril ajakirja “Töid märgisüsteemide alalt” 50. juubelit rea üritustega, millel saate silma peal hoida lehel https://www.facebook.com/sisyst50.

Juubeliürituste rea avame loengusarjaga “Loenguid märgisüsteemide alalt”. Sari pole juubilarilt inspiratsiooni saanud üksnes oma nime, vaid ka sisu jaoks, tuues kokku interdistsiplinaarsed perspektiivid erinevatele semiootika huviorbiiti jäävatele teemadele. Esinejateks on oma valdkondade silmapaistvad esindajad Tartust, Tallinnast ja väljastpooltki: vene filoloog ja Lotmani arhiivi uurija Igor Pilshchikov, ajaloolased Carlo Ginzburg ja Marek Tamm, orientalist Märt Läänemets, kultuuripsühholoog Peeter Tulviste, narratoloog Marina Grišakova , meediauurija Indrek Ibrus, kirjanikud Berk Vaher ja Valdur Mikita, arheoloog Valter Lang, vene filoloog Ljubov Kisseljova, kultuurisemiootikud Daniele Monticelli, Mihhail Lotman ja Peeter Torop ja kirjandussemiootik Ülle Pärli.

Loengusari leiab aset igal kolmapäeval kell 16:15 semiootika osakonnas, Jakobi 2-306.
Septembrikuisteks esinejateks on Mihhail Lotman (10. september), Igor Pilshchikov (17. september) ja Carlo Ginzburg (24. september).

Sarja avaloengu peab kultuurisemiootik Mihhail Lotman teemal "Tartu semiootika intellektuaalsed lätted”.
Loengus räägitakse koolkondadest vene kirjandusteaduses 1920.-1950. aastatel (formalistid ja antiformalistid: Gukovski, Bahtin jt). Samuti folkloristikas (Propp ja Asadovski) ja keeleteaduses. Lääne mõjud: Saussure, Wiener. Riivamisi käsitletakse semiootika ja filosoofia vahekorda.

Ajaloolistel radadel jätkab ka Igor Pilshchikov loenguga "The Tartu-Moscow School of Semiotics in Transnational Perspective” (loeng on inglise keeles).
The lecture will focus on: a) the evolution of structural and semiotic approaches to languages, literatures and cultures in Estonia, and the role of "Sign Systems Studies"; b) the continuity and transfer of ideas and organizational forms between Russian formalism, Polish formalism, Czech interwar structuralism and, finally, post-WWII Estonian, Russian, Italian, and French structuralism and semiotics; c) the influence of TMS on literary theory and semiotics of culture in Europe and worldwide, and the prospects for its recalibration in the context of contemporary cultural and literary theory.

Carlo Ginzburg peab loengu teemal "Dialogue as Fight, Dialogue as Challenge” (loeng on inglise keels)
Abstract. For many years, I have been trying to develop in many different directions Mikhail Bakhtin's reflections on the dialogic dimension. I would like to illustrate this point, focusing on a few case studies, related to my own research as a historian.

Katrin Kello doktoritöö kaitsmine
31. oktoober 2014, kell 14.00
Tartu Ülikool, senati saal (Ülikooli 18)

31. oktoobril kell 14.00 kaitseb TÜ senati saalis Katrin Kello oma doktoritööd "The functions and contexts of general education history teaching: social and professional representations in Estonia and Latvia" ("Üldharidusliku ajalooõpetuse funktsioonid ja kontekstid: sotsiaalsed ja professionaalsed representatsioonid Eestis ja Lätis") filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks meedia ja kommunikatsiooni erialal.

Juhendaja:
professor Halliki Harro-Loit, Tartu Ülikool

Oponent:
professor Jįnos Lįszló, Institute of Cognitive Neurosciences and Psychology, Research Centre of Natural Sciences of the Hungarian Academy of Sciences

Väitekirja kokkuvõte ja URL.

Truth and Proof

Thinking Historically with Carlo Ginzburg
September 19–20, 2014, Tallinn University

Graduate course of the Estonian Graduate School of Culture Studies and Arts
2 ECTS credits

Organized by the Estonian Institute of Humanities, Tallinn University, and Estonian Graduate School of Culture Studies and Arts

This intensive seminar invites Ph.D. (and advanced M.A.) students in various fields of cultural research to discuss together with Prof. Carlo Ginzburg, one of the most original and influential historians of our time, the current issues of cultural history and culture studies. The seminar, consisting of lectures and discussions, addresses more specifically the complex relationship between truth and proof, both in historical and epistemological terms.

The general aim of this seminar is an interdisciplinary discussion of current research topics methodologies in culture studies, the enhancement of international cooperation in scholarship, and the involvement of young researchers or graduate students in an academic exchange of ideas that would go beyond the usual conference or lecture outline. The participants will include, in addition to prof. Ginzburg, five established Estonian scholars and about twenty-five doctoral students.
Carlo Ginzburg (born in Turin in 1939) is a Professor Emeritus at the University of California, Los Angeles, author of a considerable oeuvre, comprising about twenty books. He has ranged very widely in his scholarly work, but his main and major contributions have been made as an historian of early modern Europe. A pioneering work of microhistory, Il formaggio e i vermi (The Cheese and the Worms, 1976) remains one of the most successful and widely-imitated examples of the genre. As well as being a highly imaginative and productive historian, Professor Ginzburg has been a methodological innovator of wide influence. He has written about the nature of historical evidence in Miti emblemi spie (1986; Clues, Myths and the Historical Method, 1989), and about the idea of historical proof in History, Rhetoric and Proof (1999). He has also reflected in his historical works on the nature of his own practice, highlighting in particular the importance of the connections between anthropology and cultural history.

September 19, 2014 (open for public)
Venue: Tallinn University (Uus-Sadama 5), M-134

16:00–16:15 Introduction
Dr. Marek Tamm (Tallinn University)
16:15–17:15 Schema and Bias: A Historian’s Reflection on Double-Blind Experiments
Prof. em. Carlo Ginzburg (University of California, Los Angeles)
17:15–17.45 Discussion
Venue: Tallinn University (Uus-Sadama 5), Atrium (3rd floor)
18:00–19:00 Public presentation of the Estonian translation of Carlo Ginzburg’s book No Island is an Island (Tallinn University Press, 2014)

September 20, 2014 (for registered participants)
Venue: Tallinn University (Uus-Sadama 5), M-648

Seminar
Chair Dr. Marek Tamm
10:00–11:00 On Small Differences: Ekphrasis and Connoisseurship
Prof. em. Carlo Ginzburg (University of California, Los Angeles)
11:00–11:40 History as Amplification
Mr. Hent Kalmo (Université Paris X-Nanterre)
11:40–12:20 Going Vernacular, or On the Benefits of Distance and Peripheral Vision
Prof. Tiina Kirss (Tallinn University)
12:30–14:00 Lunch for registered participants
14:00–14.40 What Does the Estonian Werewolf History Tell Us About the Thiess’ Trial?
Dr. Merili Metsvahi (University of Tartu)
14.40–15:20 Towards the Semiotics of (In)sincerity
Prof. Mihhail Lotman (Tallinn University / University of Tartu)
15:20–16:00 Towards a History of Truth: Some Theoretical Reflections and Medieval Examples
Dr. Marek Tamm (Tallinn University)
16:00–16:30 Concluding discussion

Requirements for participation
Interested graduate students (maximum 25) can apply for the seminar by sending a letter of motivation (ca 100 words) to Tuuli Piirsalu (tuulip@ehi.ee) by September 5, 2014. Students who are not members of GSCSA are required to add a short CV to specify their education and research interests. You will be notified of your participation by September 8, 2014.

Students are expected to do preparatory reading in order to participate in the discussions. Upon full participation in the study programme and completion of a 2000-word essay (in Estonian or in English) in connection to Carlo Ginzburg’s work (deadline November 30, 2014) students will be awarded 2 ECTS points.

The language of the seminar is English.
Participation in the course is free of charge; the accommodation and travel costs of the students of GSCSA will be reimbursed.

Program director: Marek Tamm
Student coordinator: Tuuli Piirsalu

More information here
See Carlo Ginzburg's lecture here

Cultural Patterns and Life Stories
In memoriam Aili Aarelaid-Tart (1947-2014)
Konverents Tallinna Ülikoolis 27. august 2014, A-242 (Astra maja, Narva mnt 29)

9. jaanuaril 2014 lahkus Eesti mainekas kultuuriuurija Aili Aarelaid-Tart, Tallinna Ülikooli juhtivteadur ning Nüüdiskultuuri Keskuse looja ja juhataja 1995. aastast. 27. augustil korraldab Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituudi Nüüdiskultuuri keskus tema mälestuseks konverentsi, kuhu on kutsutud rahvusvahelise mainega tunnustatud eluloouurijad, et avaldada austust Aili Aarelaiu elutööle ning arutleda eluloouurimuse aktuaalsetel teemadel.

Aili Aarelaid-Tart pühendas ja panustas palju Eesti elulugude uurimisse, kuuludes aastaid ka Euroopa Sotsioloogide Assotsiatsiooni biograafilise uurimisvõrgustiku juhatusse. Elulugude uurimises leidis Aarelaid-Tart väljundi inimeste eluteede järskude ajapöörete – ellujäämisstrateegiate – jäädvustamiseks ja seletamiseks. Elulood on midagi enamat kui üksikute eluteed ja nendel saavutatu. Oma elust jutustades kinnistame ja loome me oma identiteeti, aga ka oma ajastut, põlvkondlikkust ning sellest tulenevaid sotsiaalseid seoseid. „Kultuuriloolaste ülesandeks ongi konkreetse sotsiaalse ajajärgu „mälu” taastada võimalikult erinevaid jäädvustamisvahendeid silmas pidades,” kirjutab ta oma raamatus „Rahva mälumustrid” (1990).

27. augustil toimuval konverentsil kõnelevad Aili Aarelaid-Tarti kolleegid ja kaasamõtlejad.

Konverents on rahvusvaheline ning konverentsi keeleks on inglise keel. (vt. programmi allpool)

Soovijatel palume registreerida tuulip@ehi.ee hiljemalt 18. augustiks.
Kinnituskirjad registreerimise registreerimise kohta saadetakse hiljemalt 21. augustiks.


Programm/Programme:
(The organisers reserve the right to make minor changes to the program if necessary. The registered participants will be notified about the changes accordingly)
Astra-242

9.30-10.00 Registration
10.00-10.30 Marek Tamm „Life and Afterlife in Culture“
10.30-10.55 Zenonas Norkus “Was there Increasing Civic Culture South-North Gradient in the Baltic States, 1918-1940?“
10.55-11.20 Vieda Skultans “How Baltic Cultures Shape Life Histories and how they Shape these Cultures“
11.20-11.45 Anu Mai Kõll “The One who has Arrived has a Long Way to Go“
11.45-12.10 Baiba Bela “Biography and Transnationalism”

12.10-14.30 Lunch

14.30-14.55 Maija Runcis “Cultural Patterns among Latvian and Estonian Diaspora in Sweden“
14.55-15.20 Li Bennich-Björkman “Mending Life: Narrating Life Trajectories among Estonians and Bosnians in Exile“
15.20-15.45 Elena Zdravomyslova ““Sandwich Generation Syndrome” as a Pattern of Family Care“
15.45-16.10 Laura Assmuth “Mobility Patterns between Estonia and Finland: what about Children?”

16.10-16.30 Coffee break

16.30-16.55 Elżbieta Hałas “The Myth of Cultural Integration in International Relations”
16.55-17.20 Ene Kõresaar “Life Stories and Cultural Memory: Re-considering the Relationship“
17.20-17.45 Aigi Rahi-Tamm “Our Untold Stories“
17.45-18.10 Anna Temkina „Post soviet sexual biographies“
18.10-18.35 JP Roos „ Recovered memories in practice: the case of Thomas Quick“

18.45 Reception at Astra Atrium


Responsibility and authority in drinking: Arctic workshop of the University of Tartu
30–31 May, 2014
Ülikooli 16-102
Department of Ethnology

Last May we successfully held an international workshop on drinking alcohol as sociocultural practice in the Arctic. Our focus was on drinking both in indigenous and non-indigenous communities. The High North is notorious for the excessive use of alcohol and is associated primarily with the negative themes like alcohol related injuries, violence, suicide, decline of indigenous traditions, culture shock and other misfortunes that result from binge-drinking. Despite the scholarly take and state institutions’ efforts to limit alcohol use, most people still continue to drink, an activity associated not only with death and loss but also with leisure, pleasure and celebration. Alcohol is deeply embedded within many rituals such as the greeting of an honoured guest, a demonstration of masculinity or as a part of religious ceremony.
Inspired by lively discussions at the last workshop, we decided to continue with the same topic from a slightly different angle. The aim is to widen both the scope as well as the geographic area. Our particular interest lies in the dimensions of morality and power related to the use of alcohol and the concept of (ir)responsibility both inside the communities as well as in the state discourse.
For more information please contact: Aimar Ventsel, aimar.ventsel@ut.ee

Program

Friday, May 30

10.00 Prof. Art Leete (University of Tartu): Welcoming words
10.10 Aimar Ventsel (University of Tartu): Reflections on the first workshop

Chair: Laura Jamsja (University of Tartu)
10.30 Elianne Anemaat (University of Amsterdam): Balancing drinks: an ethnographic exploration of the alcohol controversy in Sweden
11.10 Igor Mikeshin (University of Helsinki): Rehabilitation through conversion and conversion through rehabilitation in the Baptist ministry

11.50–12.00 Coffee break

Chair: Margus Parts (University of Tartu)
12.00 Kirill Istomin (Komi Science Center, Russian Academy of Sciences): “Vdrug sluchilsa s nim zapoi” (Suddenly a binge drinking episode has happened to him) –Locus of control, notion of responsibility, alcoholism and suicide in the Taz Region, Yamal Nenets Autonomous Okrug
12.40 Lyudmila N. Khakhovskaya (NEISRI FEB RAS, Magadan): Alcoholic Practice in the Koryak Community

13.30–15.00 Lunch (for registered participants only)

Chair: Keiu Telve (University of Tartu)
15.00 Vieda Skultans (University of Bristol): Competing aetiologies of alcoholism in Latvia
15.40 Laurent Legrain (Université Libre de Bruxelles): The Mongolian singer and the drunkard : explorations in an intricate web of connections
16.20 Yonatan Moges (Haramaya University)Alcohol drinking patterns among high school students in Ethiopia: a cross- sectional study

Saturday, May 31

Chair: Kalev Aasmäe (University of Tartu)
10.00 Andrei Tutorsky (Moscow State University): Drinking in the Russian North: from traditional to totalising liminality
10.40 Eleanor Peers (Max Planck Institute for Social Anthropology): The aesthetics of drinking at a Sakha Yhyakh: the Romantic shaman versus the merry patsan

11.20–11.40 Coffee break

Chair: Ode Alt (University of Tartu)
11.40 Anastasia A. Yarzutkina (NEISRI FEB RAS): Anthropological Aspects of Alcohol Trade in Microsocieties of Chukotka National Settlements
12.20 Tatiana Bulgakova (Herzen State Pedagogical University in St. Petersburg): Alcohol in Nanai Shamanic Practices
13.00 Aimar Ventsel (University of Tartu): Yakutian identity: Folklore, politics, alcohol, food

14.00–15.30 Lunch (for registered participants only)

Chair: Merilin Piipuu (University of Tartu)
15.30 Nikolai Vakhtin (European University at Saint Petersburg): Final discussion

Workshop is supported by the European Union through the European Regional Development Fund (Center of Excellence in Cultural Theory CECT).

Martin Rundkvisti avalik loeng
7. mai 2014, kell 16.15
Jakobi 2-213, Tartu Ülikool

"From burial data to chronology and social interpretation via computer-aided statistics"

A furnished burial speaks to us about many things. Some of the more accessible parameters are the point in time when the funeral took place, how expensive the funeral was, the gender and other social roles of the deceased, and within what sort of religious framework the funeral was staged. For the archaeologist who wants to study any one of these parameters, it is far more powerful to base one’s arguments on a large sample of burials than on just a few cases. And with a sufficiently large sample, computer-aided statistics offer the swiftest and clearest way to identify and examine patterns in the data. Examples in the talk are taken from Gotland in the era AD 400-1100.

Martin Rundkvist on rahvusvaheliselt üks tuntumaid Rootsi noorema põlvkonna uurijaid. Ta töötab ajakirja Fornvännen tegevtoimetajana ning on Chesteri ülikooli külalisteadur. Tema blogi Aardvarchaeology on saanud tunnustuse kui Web's Top-5 archaeology blogs. Martin Rundkvist iseloomustab ennast kui empiirikut ja skeptikut: "Empirical archaeology, plainly spoken and open to all, is what this Swede is about".

Liv Nilsson Stutzi avalikud loengud

28. ja 29. aprillil, kell 16.15
Jakobi 2-213, Tartu Ülikooli arheoloogia osakond

Liv Nilsson Stutz (PhD, Emory Ülikool) on arheoloog ja bioloogiline antropoloog, kes kõige laielmalt huvitub sotsiaalteooriate – eelkõige praktikate, keha ja rituaali teooriate – rakendamisest surmaarheoloogias. Ta on viimase surmaarheoloogiat käsitleva üldteose „The Oxford Handbook of the Archaeology of Death and Burial“ (2013) üks toimetajatest. Enam teavet tema kohta leiab: emory.academia.edu/LivNilssonStutz
Esmaspäeval, 28. aprillil peetava loengud keskmes on mesoliitlised matmispraktikad Skateholmi, Vedbæk ja Zvejnieki kalmistute näitel:
“Death in the Mesolithic. Analysis of the mortuary practices at Skateholm, Vedbæk and Zvejnieki”
Teispäeval, 29. aprillil toimuval loengul tuleb juttu arheotanatoloogilisest lähenemisest matmisrituaalide rekonstrueerimisel minevikus:
“The taphonomy of Ritual Practice. Archaeological Approaches to Mortuary Ritual and the Treatment of the Body”

Vaata ka Tartu Ülikooli arheoloogia osakonna lehekülge.

Tiina Sepa doktoritöö kaitsmine

28. aprillil, kell 12.15
Tartu Ülikooli senati saal (Ülikooli 18)

"Pilgrims' Reflections on the Camino de Santiago and Glastonbury as Expressions of Vernacular Religion: Fieldworker's Perspective" doktorikraadi (PhD) taotlemiseks eesti ja võrdleva rahvaluule alal.

Tiina Sepa juhendaja on professor Ülo Valk (TÜ kultuuriteaduste ja kunstide instituut), oponendid: Dr Madis Arukask (Tartu ülikool) ja Dr Marion Bowman (The Open University, Suurbritannia).

Väitekiri käsitleb tänapäevase Euroopa rahvausundi ja nüüdisaegse palverännaku erinevaid aspekte Põhja-Hispaanias kulgeva Camino de Santiago (püha Jaakobuse tee) ja Edela-Inglismaal asuva Glastonbury näitel. Palverändu vaadeldakse kui jutustatud teekonda, kus juhtuvad imed ja
toimuvad kohtumised üleloomulike olenditega: erineva religioosse taustaga palverändurid räägivad endaga juhtunud lugusid, muistendeid ja legende.

Väitekirja PDF-vormingus faili on võimalik alla laadida siit.

Religioossed suundumused Eestis 2014 esitlus

Küsitluse „Religioossed suundumused Eestis (RSE) 2014“ tulemuste esitlus toimub
kolmapäeval, 23. aprillil kell 14.15
Tartu Ülikooli peahoone ruumis 228 (Ülikooli 18-228).

Küsitluse viis tänavu jaanuaris-veebruaris Eesti elanike seas läbi TSN Emor 1100 vastajaga esindusliku valimi abil. RSE 2014 keskendus new age’i (uue vaimsuse), kristluse, maausu, aga ka religioonivaenulikkuse mõjude väljaselgitamisele Eesti tänasel religioonimaastikul. Küsimustiku koostas vanemteadur Lea Altnurme, kes tutvustab esitlusel uurimuse tulemusi. Uuring toimus osana TÜ usuteaduskonnas töös olevast sihtfinantseeritavast teemast „Sekulariseerumine (deinstitutsionaliseerumine ja dekristianiseerumine): religioon Eestis uusajast tänapäevani“, mille raames uuritakse Eesti tänast religioosset olukorda ja selle ajaloolisi juuri.

Kõik huvilised on oodatud!
Uurimistööd ja küsitluse tellimist TNS Emorilt toetasid Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium (sihtfinantseeritav teadusteema SF0180026s11) ja Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Kultuuriteooria Tippkeskus).

Täiendav info:
TÜ religiooniuuringute vanemteadur Lea Altnurme, lea.altnurme@ut.ee

Everyday Moods, Affects and Attunements

March 7-9, 2014, Tartu

Hosting Institutions: Nordic Summer University research circle Heterologies of the Everyday; Estonian Literary Museum; University of Tartu; Estonian Graduate School of Culture Studies and Arts, Centre of Excellence in Cultural Theory.
The last decade has witnessed a shift of academic interest from the individual or collective subject towards emotional states, moods, and affects. Motivated by ‘the affective turn’ in the human sciences, this interdisciplinary seminar will explore the role of moods, affects and attunements in different spheres connected to everyday existence. Different problems in the sphere of the everyday will be discussed, including natural and built environments, cultural representations, entertainment, advertising, and human relations.

Invited speakers include: Ben Highmore (University of Sussex),Jonathan Flatley (Wayne State University), Tim Edensor (Manchester Metropolitan University), Epp Annus (Estonian Literary Museum / Ohio State University), Britta Brenna (University of Oslo), Anna-Lena Carlsson (Maelardalen University), Carsten Friberg (Aalborg University), Ossi Naukkarinen (Aalto University), Xavier Pla(University of Girona), Noora Pyyry (University of Helsinki), Bryony Randall (University of Glasgow), Dan Eugen Ratiu (Babes-Bolyai University in Cluj-Napoca), Jennie Schaeffer (Maelardalen University),Tõnu Viik (Tallinn University), Raine Vasquez (Helsinki University).

Seminar consists of:
1) lectures and discussions conducted by Estonian and guest lecturers;
2) six thematic sessions (phenomenology of moods and affects; affective places and spaces; everyday aesthetics; intensified everyday life in fiction and visual arts; the role of affect in late modernity; moods, mediation and public memory).
The Course will be held in conjunction with the Winter symposium organized by the Nordic Summer University research circle Heterologies of the Everyday. The event is supported by the European Union Structural Assistance (Estonian Graduate School of Culture Studies and Arts and the Centre of Excellence in Cultural Theory) and by Nordic Council of Ministers (Nordic Summer University Network).

More information here

4th Winter School of GSCSA "Absence, Presence, Distance: Ways of Seeing the Past"

January 20-24, 2014, Tallinn

The fourth Winter School of the Estonian Graduate School of Culture Studies and Arts focuses on our relations with the past, assuming that the way we think about the past shapes the way we view both the present and the future. Questions of ‘distance’, ‘absence’ and ‘presence’ have been debated in a number of disciplines, including visual studies, history, philosophy, cultural theory, and anthropology. In the complex matter of constructing a past that we can engage with problems of proximity and distance, presence and absence, arise at a multitude of levels – temporal, spatial, visual, cognitive, esthetical and other. ‘Representation’, the main conceptual tool in culture studies and arts, means strictly speaking a making present of, or the granting of presence (again) to something that is absent. However, this immediately raises the question of what it might mean to give presence to something that is absent; how could something possibly be present in its absence. Therefore, we invite the participants of the Winter School to revisit the traditional distinction between absence and presence; to discuss how far from an object or event do we need to be to see it clearly; to debate what does it actually mean for something or someone to be ‘past’.

Please find more information about the programme, registration and requirements on winter school homepage.

Programme Directors: Prof. Rein Raud (Tallinn University), Dr. Marek Tamm (Tallinn University) Programme Manager: Tuuli Piirsalu (tuulip@ehi.ee) (Tallinn University)
Student Coordinator: Ott Kagovere (ottk@tlu.ee) (Tallinn University)


IN MEMORIAM Aili Aarelaid-Tart (2.05.1947 - 9.01.2014)

9. jaanuaril 2014. aastal suri mainekas Eesti kultuuriuurija, Tallinna Ülikooli juhtivteadur ning nüüdiskultuuri keskuse looja ja juhataja Aili Aarelaid-Tart.
2. mail 1947. aastal sündinud Aili Aarelaid-Tarti elutöö oli suunatud eesti kultuuri kandvate mehhanismide otsinguile. Kultuuritrauma teooria, elulooline meetod, kultuurimälu ning oma eluloo endale sobivaks jutustamine olid tema märksõnad. Viimastel aastatel keskendus ta põlvkondlikele ilmingutele eesti kultuuris ning 2012. aastal ilmus tema eestvedamisel kogumik „Nullindate kultuur“ kahes köites. Tema raamatutest omavad suuremat kaalu 2006. aastal ilmunud "Kultuuritrauma ja elulood" (Cultural Trauma and Life Stories), 1998. aastast pärinev „Ikka kultuurile mõeldes“ ning 1990. aastal ilmunud „Rahva mälumustrid“.
Aili Aarelaid-Tart oli 1988. aasta legendaarse loomeliitude pleenumi ekspertide seas. 1991-1999 oli ta UNESCO Eesti Rahvuskomisjoni nõukogu liige. 2002. aastal pälvis ta oma tegevuse eest "Valgetähe" teeneteklassi medali.

Aili Aarelaid-Tarti ärasaatmine toimub reedel, 17. jaanuaril kell 14.00 Tallinna Ülikooli aulas.

PROJEKT

TEGEVUS
arhiiv «
viidad «

KOOSSEIS