CECT
Kultuuriteooria tippkeskus osaleb koostööpartnerina ESF projektis „Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikool“ (2009-2015). Doktorikool ühendab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli ja Eesti Kunstiakadeemia doktorante ja õppejõude.

Doktorikooli ja tippkeskuse vaheline koostöö edendab teadus- ja õppetöö ühildamist ning kõrgkoolide ja erialade tegevuste kooskõlastamist, viimaks interdistsiplinaarset kraadiõpet kõrgemale tasemele ning panustades kultuuriteaduste järjepidevusse.

Doktorikool ja tippkeskus korraldavad koostööna talvekoole, tippkeskuse teadusüritused on avatud doktorikooli liikmetele.

Lähem info doktorikooli kodulehel: http://ktkdk.edu.ee/PROJEKT

TEGEVUS
arhiiv «
doktorikool «
talvekool ««
viidad «

KOOSSEIS