CECT
Nelijärve Puhkekeskuses
22.-23. jaanuar 2010

Uurimisrühmade vaheline koostöö ei sea alati eelduseks teoretiseerimist, vaid pigem ühiste huvide leidmist ja konkreetsete uurimisprobleemide lahendamist. Ruum ja aeg on teemad, millega on ühel või teisel viisil seotud kõikide kultuuriuurijate uurimistööd ning mis on tippkeskuse üheks eesmärgiks oleva kultuurilise kronotoobi teooria kaudu ka uurimisrühmi ja keskuse tegevust ühendavateks mõisteteks.

Esimese teooria inkubaatori üheks eesmärgiks on luua tippkeskuses esindatud uurimisvaldkondade tutvustamise kaudu eeldus kokkupuutepunktide leidmiseks ja edaspidiseks koostööks (nt tulevased ühisettekanded ja –artiklid). Inkubaatori eeltööna palume osavõtjatelt oma käimasoleva uurimistöö tutvustust ning kokkuvõtet aja ja ruumi teemade seostest oma uurimistööga. Individuaalsete uurimistööde üldtutvustuste põhjal on loomisel koostöö andmebaas (piiratud juurdepääsuga).
Inkubaatori teiseks eesmärgiks on laiemate uurimisvaldkondade tutvustamine ja suhestamine teiste erialadega. Selleks palume uurimisrühmade kirjaliku eeltööna lühiülevaadet uurimisvaldkonna suhtest aja ja ruumi teemaga. Teooria inkubaator on ühtlasi tippkeskuse järgmist, aja teemale pühendatud sügiskonverentsi (28.-30.10.2010) ettevalmistavaks ürituseks.Ajakava:

22. jaanuar
10.40-10.50 avasõnad - Valter Lang
10.50-11.15 III sügiskonverentsist – Halliki Harro-Loit
11.15-11.45 folkloristika uurimisrühma ettekanne
11.45-12.15 etnoloogia uurimisrühma ettekanne
12.15-13.30 lõuna
13.30-14.00 kultuurikommunikatsiooni uurimisrühma ettekanne
14.00-14.30 nüüdiskultuuri uurimisrühma ettekanne
14.30-15.00 maastiku uurimisrühma ettekanne
15.00-15.30 kohvipaus
15.30-16.00 arheoloogia uurimisrühma ettekanne
16.00-16.30 religiooni uurimisrühma ettekanne
16.30-17.00 semiootika uurimisrühma ettekanne
19.00 õhtusöök

23. jaanuar
9.00-10.00 kronotoobist, tõlkimisest ja tõlgendamisest - Peeter Torop
10.00–13.00 jagunemine rühmadesse, temaatilised arutelud
11.30-12.00 kohvipaus
13.00-14.00 kokkuvõtted, ettepanekud tulevasteks ühisüritusteks, sh sügiskonverentsiks
14.00-15.00 lõunaPROJEKT

TEGEVUS
arhiiv «
KOOSSEIS