CECT


Tartu, Barclay hotell, 21.–22. november 2008Reede, 21. november

12.00       Avamine, tervitused
               Valter Lang
               Alar Karis

12.15       Rein Raud                 „Kultuuriteooria võimalikkusest“
12.45       Peeter Torop             „Kultuur, kultuuriteooria ja kultuurisemiootika metodoloogia“
13.15       Valter Lang               „ühest kultuuri uurimise võimalusest arheoloogias“

13.45–15.00       Lõuna

15.00       Helen Sooväli             „Kultuurid geograafias, geograafia kultuurides“
15.30       Hannes Palang            „Maast linna. Maastiku ökoloogiast ja semiootikast“
16.00       Tiiu Jaago                 „Ruumi kujutamine eluloos: küsimus tõsielujuttude žanrist“

16.30–16.45       Kohvipaus

16.45       Halliki Harro-Loit        „Meediadiskursus – hübriidkultuurid ja kirevad tekstikooslused
17.15       Ester Võsu                „Performance ja epistemoloogilised nihked humanitaar- ja
                                             sotsiaalteadustes“
17.45       Ene Kõresaar             „Mäletamise ning muutumise kultuurilised ressursid ja kogemuse poliitika”


Laupäev, 22.november

10.00       Pille Valk                   „Interpreteeriva lähenemise rakendusvõimalusi kultuuriuuringutes“
10.30       Olga Schihalejev         „Eesti eestlaste ja venelaste religiooni kontseptsioon

11.00–11.15       Kohvipaus

11.15       Art Leete                   „Usumuutuste uuringud põhjarahvaste seas“
11.45       Ülo Valk                    „Eesti kummituste sotsiaalsed funktsioonid

12.15–13.30       Lõunapaus

13.30       Kristin Kuutma            „Traditsiooni kontseptualiseerimise võimalused ja kimbatused“
14.00       Marina Grišakova         „Narratiivteooria(d) ja kultuuriuuringud (Eestis ja mujal maailmas)“

14.30–14.45       Kohvipaus

14.45       Indrek Tart                 „Alusväärtuste uurimisest“
15.15       Aili Aarelaid-Tart         „Kõige uuemate kultuurimuutuste määratlemisest“
15.45       Lorenzo Cañás Bottos  „Anthropology and the future“

16.15       ümarlaud tippkeskuse töötajatele    „Kultuuri uurimise võimalikkusest”
18.00       Konverentsi lõpetamine


PROJEKT

TEGEVUS

KOOSSEIS