CECT
Kultuuriteooria tippkeskuse tegevuse oluliseks osaks on mitmesuguste teadusürituste korraldamine. Ühelt poolt tagatakse nii uurimisrühmade vahelist teabevahetust, teisalt tutvustatakse oma teadustöö tulemusi laiemale avalikkusele.

Tippkeskuse põhiüritusteks on rahvusvahelised sügiskonverentsid, mis keskenduvad valdkondi ühendavatele üldteoreetilistele teemadele. Aastakonverentsile eelnevad tippkeskuse sisemised arutelud ja teoreetilised seminarid.

Lisaks tippkeskuse ühisüritustele korraldavad uurimisrühmad nii üksikult kui mitmekesi oma uurimisteemaga haakuvaid seminare ja konverentse.


PROJEKT

TEGEVUS
arhiiv «
teadusüritused «
KOOSSEIS