CECT
»  Esemed jutustavad lugusid

Virve Tuubel. Muuseumid jutustavad lugusid – esemetel on lood

Töövihikud:

    • Interneti töövihik. Rehetare lapsed http://www.erm.ee/files/t66vihik/html/T66vihik.html
 
    • Virve Tuubel. Eesti rahvakultuur 19. sajandil. Õpik-töövihik.
    
    • Kirju-mirju värvimaailm. Töövihik.

ERMi aastaringsed giidiprogrammid koolidele http://www.erm.ee/?node=47

Näited ERM-i esemekogudest:

    • ERM-i vaibakogu Internetis http://vaibad.erm.ee/index.php?option=com_zoo&view=category&layout=category&Itemid=53

    • ERM-i kogude tutvustus http://www.erm.ee/?node=1

    • ERMi elektroonilised näitused http://www.erm.ee/?lang=EST&node=54

Eesti muinasesemed : http://ornament.dragon.ee/muinasesemed/

PROJEKT

TEGEVUS
arhiiv «
viidad «

KOOSSEIS