CECT
Teoreetilised seminarid tegelevad tippkeskuse jaoks kesksete teemadega: kultuur, kultuuriteooria(d), identiteet, mälu, aeg ja ruum. Seminarid ühendavad uurimisrühmi teoreetilise ja metodoloogilise arutelu kaudu, pakkudes võimaluse valdkondliku vaatepunkti esitamiseks ning konkreetsete uurimisprobleemide käsitlemiseks. Seminaride eesmärgiks on kaardistada uurimisrühmade teoreetilised platvormid ning jõuda seeläbi ühise teooriavõrgustiku kujundamise ja kultuuri uurimise terviklikuma mõistmiseni.


Teoreetilised seminarid 2013

2. aprill (Tartu) - “Mõiste personhood tähendus ja kasutusvõimalused Eesti kontekstis”
Korraldajad: Pikne Kama, Maarja Olli (arheoloogia u/r)

23. aprill (Tartu) - “Väärtused: nende tekkelugu, tähendus ja mõistmine”
Korraldaja: Indrek Tart (nüüdiskultuuri u/r)

21. mai (Tallinn) - “Maastiku identiteet: käsitlusi (isiklikust) tähendusloomest maastikes”
Korraldajad: Tiit Remm (semiootika u/r); Tarmo Pikner, Kadri Semm (maastiku u/r)

11. juuni (Tartu) - “Privaatsed lood meedias”
Korraldajad ja esinejad: Halliki Harro-Loit, Kadri Ugur, Roosmarii Kurvits, Ene Kõresaar, Triin Vihalemm (kultuurikommunikatsiooni u/r)

10. september (Tartu) - “Varieties of religious identity” ehk religioosse identiteedi mitmekesisus
Korraldajad ja esinejad: Roland Karo, Priit Rohtmets, Irina Paert, Atko Remmel (religiooni uurimisrühm)

1. oktoober (Tartu) - “Kehalise kogemuse vahendamine”
Korraldajad ja diskussandid: Ester Bardone (etnoloogia uurimisrühm) ja Ergo-Hart Västrik (folkloristika uurimisrühm)


Teoreetilised seminarid 2012

3. aprill (Tartu) – „Loomade ja inimeste liikumise piirid ja piirangud“
Korraldajad: Riin Magnus, Kadri Tüür (semiootika u/r)

11. september (Tallinn) – „Liminaalsus maastikus ja kultuuris“
Korraldajad: Helen Sooväli-Sepping, Anu Printsmann (maastiku u/r); Ester Võsu (etnoloogia u/r)

2. oktoober (Tartu) – „1940”/”1990” ja piiride ambivalentsus“
Korraldaja: Ene Kõresaar (kultuurikommunikatsiooni ja etnoloogia u/r)

6. november (Tartu) – „Piirivalvurid ja piiririkkujad: fundamentalismist“
Korraldajad: Lea Altnurme, Roland Karo (religiooni u/r)

4. detsember (Tartu) – „Materiaalse ja vaimse kultuuripärandi tähendus“
Korraldaja: Pikne Kama (arheoloogia u/r)  


15. märts / March 15 (Tartu) –
Identiteet ja kehalised praktikad kultuuris
Anne Kull, Ain Riistan, Roland Karo (religiooniuuringud); Aimar Ventsel, Ester Võsu (etnoloogia); Ergo-Hart Västrik, Kristel Kivari (folkloristika)

19. aprill / April 19 (Tartu) – Kuidas meediumid vahendavad ja säilitavad asju
Peeter Torop, Katre Pärn, Kaie Kotov (semiootika); Roosmarii Kurvits, Aune Unt, Halliki Harro-Loit (kultuurikommunikatsiooni uuringud)

3. mai / May 3 (Tartu) – Asjad, identiteedid, lood ja vastasmõjud
Madis Arukask, Tiiu Jaago, Elo-Hanna Seljamaa, Pihla Siim (folkloristika); Aida Hatšaturjan, Raili Nugin (nüüdiskultuur); Kirsti Jõesalu (etnoloogia); Katrin Kello (kultuurikommunikatsioon)

14. september / September 14 (Tallinn) – Landscape, Things and Theories (in English)
landscape studies, archaeology and contemporary cultural studies

4. oktoober / October 4 (Tartu) – Argielu - asjad - mälu
Kristiina Johanson (arheoloogia), Kristel Rattus (etnoloogia), Ester Võsu (etnoloogia) & Helen Sooväli-Sepping (maastiku-uuringud), Ene Kõresaar (kultuurikommunikatsioon)


Teoreetilised seminarid 2010

Iga uurimisrühm korraldab ühe seminari huvipakkuval teemal. Seminaride toimumisaeg teisipäeviti, kell 14.00-18.00. Tartus toimuvad seminarid Ülikooli 16-102, Tallinna toimumiskohad täpsustamisel.

Ajakava:
09. veebruar – kultuurikommunikatsiooni uurimisrühm (Tartu)
02. märts – nüüdiskultuuri uurimisrühm (Tallinn)
06. aprill – semiootika uurimisrühm (Tartu)
04. mai – religiooniuuringute rühm (Tartu)
05. oktoober – etnoloogia uurimisrühm (Tartu)
02. november – folkloristika uurimisrühm (Tartu)
23. november – maastiku uurimisrühm (Tallinn)
07. detsember – arheoloogia uurimisrühm (Tartu)

Lähem info: cect@ut.ee, 737 6535


Teoreetilised seminarid 2009

2009. aasta esimesel poolaastal toimus Tartus viis loengut-seminari, kus tutvustati kultuuriteoreetilisi probleeme erinevate uurimisvaldkondade vaatepunktist.

2009 I p/a seminaride lindistused

2009. aasta teisel poolaastal alustati professor Peeter Toropi juhtimisel süstemaatilisema metatasandi kaardistamise ja tippkeskuse ühiskeele kujundamisega. Arutelud põhinesid alustekstidel ning uurimisrühmade probleemiasetustel.

Seminaride teemad:

I Kultuur
II Kultuuriteooria
III Identiteet
IV Aegruum

 
Lähem info: cect@ut.ee, 737 6535
PROJEKT

TEGEVUS
arhiiv «
KOOSSEIS