CECT
19. veebruaril 2009 alustame Kultuuriteooria tippkeskuse teaduslike seminaridega. Seminarid on mõeldud uurimisrühmi siduva keskse teadusliku diskussiooni arendamiseks ning nende peatähelepanu on pööratud tippkeskust ühendava teoreetilise platvormi kujundamisele. Seminarid on mõeldud kõigile tippkeskuse liikmetele ning teemaga seotud kolleegidele.

Seminarid toimuvad iga kahe nädala tagant neljapäeviti Tartus, Lossi tn. 3 aud. 406, algusega kell 18.15.

19. veebruar - Valter Lang: Kultuuriteooria arheoloogi vaatepunktist (seminari video)
5. märts - Mihhail Lotman: Kultuuriteooria semiootiku vaatepunktist (seminari video)
19. märts - Art Leete: Kultuuriteooria etnoloogi vaatepunktist (seminari video)
2. aprill - Marek Tamm: Kultuuriteooria ajaloolase vaatepunktist (seminari video)
16. aprill - Ülo Valk: Kultuuriteooria folkloristi vaatepunktist (seminari video)PROJEKT

TEGEVUS
arhiiv «
KOOSSEIS